menu

Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

Op zaterdag 26 november vindt het partijcongres plaats van Forum voor Democratie. Daarbij hoort vanzelfsprekend de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV evalueren we als partij het afgelopen jaar en maken we gelijk plannen voor het volgende jaar. Als lid van FVD kunt u stemmen over onder andere het bestuur en de begroting.

Agenda 

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Goedkeuring notulen ALV 2021- stemmen

4. Een woord van de partijleider

5. Terugblik 2022 en vooruitblik 2023 door TK-fractie, EK-fractie, Vereniging, Renaissance Instituut, JFVD, FVD International

6. Verslag audit commissie 2022 - stemmen

7. Goedkeuring jaarrekening 2021 - stemmen

8. Decharge bestuur - stemmen

9. Benoeming nieuwe audit commissie 2022 - stemmen

10. Vaststelling begroting 2023 - stemmen

11. Behandeling politieke vragen

12. Sluiting

Hieronder vindt u de stukken die besproken zullen worden tijdens de ALV.

Notulen ALV, 13 november 2021

Jaarrekening 2021

Verslag auditcommissie 2021

Begroting jaar 2023