menu

Waarom FVD Oekraïners in de regio wil laten opvangen

Waarom FVD Oekraïners in de regio wil laten opvangen
  • Kabinet wil 150.000 Oekraïners opvangen
  • Nederland heeft al een woningtekort van 300.000 woningen
  • FVD wil woningen voor onze eigen mensen en Oekraïners laten opvangen in de regio

Vandaag debatteert de Kamer over de opvang van Oekraïners. Een gevoelige kwestie die veel zorgvuldigheid vereist. Voor het kartel is dit dé mogelijkheid om de emotionele kaart te spelen en opnieuw honderdduizenden migranten op te nemen. Ook zogenaamd “rechtse” partijen als JA21 en zelfs de PVV zijn vóór de opvang van Oekraïners. Forum voor Democratie kijkt hier fundamenteel anders naar. Hoe schrijnend de situatie ook mag zijn, Nederland kampt met een enorm woningtekort. Opvang moet in de regio.

150.000 Oekraïners. Dat is hoeveel mensen het kabinet (1) voornemens is op te vangen. Binnen een jaar tijd wordt er een stad ter grootte van Leiden toegevoegd aan Nederland, terwijl de woningnood groter is dan ooit. Vorig jaar stond de teller op bijna 300.000 - honderdduizenden studenten, starters en gezinnen kunnen dus geen huis krijgen. Voor zij die wel aan een woning komen, is de prijs haast onbetaalbaar. Volgens het CBS is de prijs van koopwoningen(2) in krap 12 jaar tijd namelijk met 61,45% gestegen. Noodgedwongen blijven Nederlanders een woning huren of kopen met enorm hoge prijzen. Uit data van het CBS blijkt ook dat de huurprijzen afgelopen 12 jaar met 32,65% zijn gestegen. De enige mogelijke verlichting was geweest om meer huizen te bouwen. Dit is echter jarenlang vertraagd en zelfs tijdelijk stilgelegd om de stikstofuitstoot te verlagen - überhaupt een onnodig streven.

Het kantelpunt voor minister De Jonge (die nu als minister van Volkshuisvesting fungeert) kwam toen Oekraïne in een conflict werd verwikkeld met Rusland. De massale toestroom van Oekraïners liet hem gelijk de stikstofregels opzij zetten: het kabinet wil duizenden woningen en zelfs heuse dorpen bijbouwen om Oekraïners van een huis te voorzien. De eerste Nederlanders ondervinden nu de directe gevolgen van deze gigantische huisvestingsoperatie: starters en studenten worden uit hun woningen gezet om Oekraïners te huisvesten. De Bond van Precaire Woonvormen (3) noemt dit ronduit asociaal. Niet alleen moeten Nederlanders langer wachten om aan een woning te komen; wie er nu een heeft, kan er zonder pardon worden uitgezet. Een alternatief bieden is voor de woningcorporaties namelijk geen vereiste.

Het is belangrijk om ons te realiseren dat de Oekraïners hier niet slechts tijdelijk zullen blijven. Net als de Syriërs, Afghanen - en eerder al natuurlijk de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders - blijven de meesten in Nederland. Wij hebben immers een verzorgingsstaat, goede infrastructuur en fantastische voorzieningen. Daarmee is de opvang niet alleen een vraagstuk over het nu, maar ook een probleem op de langere termijn. Niet alleen voor woningen, maar ook voor de zorg, ons onderwijs en alle andere publieke voorzieningen. Het besef moet indalen dat we hier al met ontzettend veel mensen wonen; we zitten vol.

Er is maar een logische oplossing voor de huisvesting van Oekraïners. We moeten vluchtelingen opvangen in de regio, in veilige buurlanden. Dat is ook beter voor de mensen zelf, vanwege bijvoorbeeld de cultuur verwantschap en de taal die Oekraïners gemeen hebben met volkeren uit buurlanden. Het is ook beter voor de Nederlanders. De jarenlange wachtrijen voor een koop- of huurwoning kunnen worden ingekort. We kunnen huizen bouwen voor Nederlanders. De woningnood moet worden opgelost en Forum voor Democratie wil er alles aan doen om dat te regelen. FVD is de enige partij die kiest voor de Nederlander.


  1. https://www.fvd.nl/150000-extra-opvangplaatsen-voor-vluchtelingen-maar-geen-woningen-voor-nederlanders
  2. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84064NED/table?ts=1650464003577
  3. https://www.ad.nl/wonen/opvang-oekrainers-ten-koste-van-antikraakbewoners-asociaal-en-kan-leiden-tot-spanningen~aba851d0/
null