Van Meijeren (FVD) ontmaskert coronaleugens van Raad van State

Van Meijeren (FVD) ontmaskert coronaleugens van Raad van State

Het kabinet heeft een voorstel voor een nieuwe, permanente coronawet ingediend. Als deze wordt aangenomen kunnen tal van maatregelen – van de mondkapplicht en de anderhalve meter tot het sluiten van winkels – te pas en te onpas worden ingevoerd. FVD is fel tegenstander van deze wet en verzet zich op alle mogelijke manieren tegen de invoering ervan. Afgelopen dinsdag was Gideon van Meijeren (FVD) daarom aanwezig bij een technische briefing over het advies van de Raad van State1 over deze wet om een aantal kritische vragen te stellen.

In zijn advies gaat de Raad van State ervan uit dat de maatregelen noodzakelijk en dus effectief zijn. Dat is echter nooit bewezen. Sterker nog: de effectiviteit van de maatregelen is zelfs nooit geëvalueerd. De Raad beroept zich uitsluitend op de adviezen van het OMT, waarvan onomstotelijk is komen vast te staan2 dat die door het ministerie van VWS worden beïnvloed, en dus niet betrouwbaar zijn.3 Toen Van Meijeren hierover een vraag stelde aan D66’er Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, kon die daar geen goed antwoord op geven.

De Raad van State benoemt in zijn advies ook dat de regering niet meer kan terugvallen op noodverordeningen, indien er een acute situatie ontstaat. Dat zou nu namelijk onrechtmatig zijn. Toch verwacht de Raad van State dat de regering op noodverordeningen zal terugvallen. Toen Van Meijeren vragen stelde over deze opmerkelijke uitspraak, kwamen leden van de Raad van State Vermeulen en Verhey met zeer verontrustende antwoorden: ze erkennen in feite dat Nederland geen rechtsstaat meer is.

FVD zal zich blijven verzetten tegen de invoering van de permanente coronawet. Bent u ook tegen de permanente coronawet? Teken dan onze petitie hier.