menu

Stikstofaanpak Remkes bedreigt voedselzekerheid

Stikstofaanpak Remkes bedreigt voedselzekerheid

Het stikstofbeleid van het kabinet leidt onvermijdelijk tot een kleinere landbouwsector. Tegelijkertijd neemt de omvang van de Nederlandse bevolking steeds verder toe.1 Wat betekent dat voor onze voedselzekerheid? Gideon van Meijeren (FVD) stelde deze belangrijke vraag tijdens een hoorzitting met VVD’er Johan Remkes naar aanleiding van zijn rapport over het stikstofbeleid.2

Remkes stelt in zijn rapport dat Nederland “voldoende moet produceren om zelfstandig de eigen bevolking te kunnen voeden, mocht die nood ooit aan de man komen.”3 Het is een standpunt dat FVD onderschrijft. Onze voedselvoorziening is van levensbelang en daarom mogen we – zeker in tijden van geopolitieke spanningen – daarvoor niet afhankelijk zijn van het buitenland.

Tijdens de hoorzitting beweert Remkes echter ten onrechte dat Nederland ruim in staat is om voor de eigen bevolking te produceren. Wanneer Van Meijeren hem wijst op officiële cijfers van het PBL waaruit precies het tegenovergestelde blijkt4, wist Remkes geen antwoord te geven.