menu

“Dit is totaal krankzinnig!” – Van Meijeren over stikstofbeleid

“Dit is totaal krankzinnig!” – Van Meijeren over stikstofbeleid

Maar liefst vijfentwintig miljard euro heeft het kabinet ervoor uitgetrokken om de komende jaren onze agrarische sector om zeep te helpen. Een enorm bedrag dat besteed had kunnen worden aan de verbetering van de koopkracht, de zorg of het onderwijs, maar het kabinet kiest ervoor om er een van de meest succesvolle sectoren van Nederland mee af te breken. Gideon van Meijeren legde afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw de drogredenen onder het stikstofbeleid bloot.

Want in tegenstelling tot wat het kabinet steeds beweert, draagt het stikstofbeleid niets bij aan de natuur; bovendien verplichten de Europese Habitatrichtlijn of rechterlijke uitspraken Nederland niet om dit beleid uit te voeren. Het stikstofbeleid is een bewuste, politieke keuze van dit kabinet. In de woorden van gepromoveerd bioloog en voormalig PvdA-politicus Ronald Plasterk is zelfs sprake van stikstofbeleid “als smoesje, voor een ander doel”.

Forum voor Democratie houdt van onze natuur én van onze boeren en zal alles op alles zetten om beide te verdedigen. Bekijk nu de inbreng van Van Meijeren!