menu

Schoolsluiting dreigt door absurd rapport van de onderwijsinspectie

Een school met actieve, betrokken leerlingen en een enorm hoog slagingspercentage. Hoe kan het dat de inspectie zo'n school wil sluiten?

De modellenwerkelijkheid waarin onze samenleving verkeert blijkt opnieuw het struikelblok te zijn. De school voldoet niet aan bepaalde randcriteria, zoals de administratie bijhouden van "gerealiseerde onderwijstijd", en krijgt daarom een negatief rapportcijfer. Krankzinnig.

FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen stelt de misstanden in dit bizarre rapport aan te kaak tijdens het commissiedebat.