menu

Ontluisterend: Europese Commissie stuurde tonnen aan mondmaskers naar China

Ontluisterend: Europese Commissie stuurde tonnen aan mondmaskers naar China

In januari en februari van dit jaar stuurde de Europese Commissie ruim 56 ton aan medische hulpmiddelen naar China. Dat blijkt uit schriftelijke vragen gesteld door FVD-Europarlementariër Derk Jan Eppink. ‘Onbegrijpelijk. In Nederland liepen de IC's vol en was er een tekort was aan medische apparatuur. Nu blijkt de Europese Commissie deze op kosten van de belastingbetaler naar China te hebben verscheept’, aldus Eppink.

De antwoorden op de schriftelijke vragen van de FVD-fractie in het Europees Parlement geven een ontluisterend beeld van de werkwijze omtrent COVID-19. Op 28 januari 2020 vroeg China de Europese Unie om persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren bij de aanvang van de uitbraak van COVID-19 in Wuhan.

Europese Commissie trots

In totaal werd er aan 56,35 ton verstuurd in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM). Volgens de Commissie gaat het om 2.100 beschermingsbrillen, 662.439 items beschermende kleding, 112.956 chirurgische maskers, 1.954.921 medische mondmaskers en 21.300 wegwerpschorten. ‘Hiermee werd aan 88,5 procent van het verzoek van China voldaan’, aldus een trotse Europese Commissie.

‘Het is niet te geloven’, zegt Eppink. ‘Op 26 januari 2020 werden al waarschuwingen over COVID-19 afgegeven door het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding. Vervolgens verscheept de Europese Commissie twee dagen later tonnen aan medisch materiaal naar de andere kant van de wereld. Nota bene naar het land dat de uitbraak van het virus in de doofpot stopte.’ Eppinks collega Rob Roos kaartte dit in april in het Europees Parlement ook al aan.

China hoefde niet te betalen

China heeft overigens niet betaald voor de ontvangen bijstand. De EU-lidstaten hebben op vrijwillige basis schenkingen gedaan in het kader van het UCPM. 75 procent van de vervoerskosten werd betaald uit de begroting van de Unie. De EU gaf het materiaal dus gratis. Maar toen hulpmiddelen uit China kwamen, moest er wel worden betaald.

‘Dit is niet te verkopen aan de belastingbetalers. Men mag verwachten dat de eigen volksgezondheid bij de nationale regeringen op nummer één staat. Niet dus. De EU stuurde bijna 2 miljoen mondmaskers naar China, terwijl minister De Jonge er maar niet in slaagde mond maskers in Nederland op de markt te brengen. Vervolgens mag Nederland voor honderden miljarden garant staan voor Corona-“herstelfondsen”. Europese solidariteit noemt men dat. Het blijkt weer dat de Europese elite een wereldvreemd beeld heeft. Met wanbeleid tot gevolg.’

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? FVD eist een grondige evaluatie van de genomen beslissingen door de Europese Commissie en de nationale regeringen tijdens de coronacrisis. ‘Op wanbeleid moeten mensen worden afgerekend. Desnoods sturen we de hele commissie naar huis.’