menu

Minister Dijkstra (D66) informeert Kamer over WHO-onderhandelingen: lees en oordeel zelf!

Minister Dijkstra (D66) informeert Kamer over WHO-onderhandelingen: lees en oordeel zelf!

In mei 2024 presenteert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een nieuw Pandemic Agreement en een wijziging van haar al bestaande International Health Regulations (IHR). Afgelopen vrijdag 16 februari stuurde D66-minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen. Bij de brief voegde ze conceptversies van beide stukken – met daarin een aantal opmerkelijke zaken.

Nederland voorop

Nederland is één van de initiatiefnemers van het “pandemie-instrument”, zo blijkt uit een bijlage bij de brief van de minister. In de brief zelf stelt ze weliswaar dat Nederland zich ervoor inzet dat dit instrument “geen bepalingen [bevat, red.] waarmee er nationale bevoegdheden en/of soevereiniteit rondom de inzet van maatregelen ter bestrijding van een internationale gezondheidscrisis worden overgedragen”. Verderop in diezelfde brief staat echter dat de onderhandelingen “in mei 2024 moeten leiden tot een besluit over een juridisch bindend instrument”. De minister sluit dus nadrukkelijk niet uit dat wel degelijk soevereiniteitsoverdracht zal plaatsvinden.

Toename bevoegdheden WHO

In de voorgestelde wijzigingen van de IHR lezen we onder meer dat de zinsnede die stelt dat de implementatie “met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van burgers” moet plaatsvinden, wordt verwijderd. Op 8 november jl. stelde minister Kuipers in antwoord op vragen van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen nog dat deze wijziging zal worden ingetrokken of op dat moment zelfs al was ingetrokken “om misverstanden te voorkomen” – maar dat is tot op heden dus nog niet het geval. Aan de Regeling wordt toegevoegd dat de WHO straks van landen kan vragen om hun medicijnfabrikanten een deel van hun productie af te laten staan aan de WHO. Ook gaat de WHO in de nieuwe Regeling “misinformatie en desinformatie bestrijden”.

“Het kabinet doet net alsof de WHO met deze wijzigingen geen nieuwe bevoegdheden krijgt. Niets is minder waar.”
-Pepijn van Houwelingen

Bovenstaande voorstellen en aanpassingen zijn slechts een greep uit het geheel. Forum voor Democratie maakt zich grote zorgen over de alsmaar toenemende inmenging van internationale organisaties in onze nationale besluitvorming en wil dat Nederland zich zo snel mogelijk terugtrekt uit de WHO. Het pandemie-instrument en de voorgestelde wijzigingen voor de gezondheidsrichtlijnen treft u inclusief de begeleidende brief van minister Dijkstra onder dit artikel aan. Oordeel zelf!

Voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR) - Begeleidende brief van minister Dijkstra (Medische Zorg)

Beslisnota bij de brief van minister Dijkstra

Artikelsgewijze compilatie van de voorgestelde wijziging van de International Health Regulations (IHR)

Voorstel voor het WHO Pandemic Agreement