menu

Lubach verspreidt ernstige desinformatie over FVD; Baudet dient klacht in bij NPO Ombudsman

Lubach verspreidt ernstige desinformatie over FVD; Baudet dient klacht in bij NPO Ombudsman

Het satirisch-maatschappelijke actualiteitenprogramma De Avondshow met Arjen Lubach wordt geproduceerd door de echtgenote van D66-minister Kajsa Ollongren. Met de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart in aantocht, kreeg de uitzending van dit programma op woensdag 1 maart 2023 een wel heel opmerkelijk karakter. Arjen Lubach presenteerde namelijk een uitgesproken negatief item vol onwaarheden over Forum voor Democratie, waarin bovendien de suggestie wordt gewekt dat de partij zou worden misbruikt als vehikel om (publiek) geld weg te sluizen naar de privérekeningen van bestuurs- en Kamerleden.

Deze aantijging is volstrekt onjuist, schadelijk voor FVD en in strijd met de journalistieke code.

Daarbij steunt de argumentatie van Lubach op een lange reeks overduidelijke onwaarheden, vaak gecopy-paste van tweets van anti-FVD activisten, zoals Chris Aalberts of D66-prominent Piet Lekkerkerk. Op geen enkel moment is bovendien contact opgenomen met FVD voor hoor- en wederhoor. Kennelijk wilde de redactie haar aantijgingen niet checken. Kennelijk was het belangrijker om FVD zwart te maken dan om de feiten te onderzoeken.

Dit alles is onaanvaardbaar in een democratische samenleving. FVD ziet zich daarom genoodzaakt een klacht in te dienen bij de NPO Ombudsman wegens het (doelbewust) verspreiden van schadelijke desinformatie door De Avondshow met Arjen Lubach.

Hieronder een toelichting.

  1. Allereerst: Lubach stelt dat een aantal bestuursleden, waaronder Baudet, Forum voor Democratie BV zouden hebben opgericht. Dit is onjuist. Forum voor Democratie BV is niet opgericht door bestuursleden van de vereniging; maar door de vereniging zélf. De BV is 100% eigendom van de partij. Dientengevolge komen alle gelden die Forum voor Democratie BV verwerft volledig ten goede aan de partij. Niet aan de individuele bestuurders van de partij.
  2. De reden dat deze BV is opgericht is dan ook niet om een ‘verdienmodel’ voor de bestuurders van de vereniging te genereren, zoals Lubach beweert; maar om commerciële activiteiten te kunnen ontplooien, zoals de FVD-webshop. Een BV is daarvoor inderdaad de geëigende rechtspersoon - niet alleen omdat een BV (in tegenstelling tot een vereniging) gebruik kan maken van allerlei ondernemersvoordelen, zoals BTW-aftrek, maar ook omdat een separate rechtspersoon die handelsactiviteiten namens de vereniging ontplooit, risicospreiding tot gevolg heeft en dus in het langetermijnbelang is van de vereniging. Zou de webshop immers - om wat voor reden dan ook - in financieel of juridisch zwaar weer komen, dan hoeft de vereniging als geheel daar niet voor op te draaien.
  3. Een heel logisch en vanzelfsprekend verhaal dus, dat in 2019 dan ook is voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van FVD, die hier met overweldigende meerderheid mee instemde. Van ‘wegsluizen’ of ‘zelfverrijking’ is op geen enkele manier sprake.
  4. Maar het gaat nog verder. Want Lubach suggereert vervolgens dat een aankoop in de FVD-webshop winsten zou opleveren voor Baudet persoonlijk. Complete kolder. Nogmaals: Forum voor Democratie BV is voor 100% eigendom van de vereniging FVD. Alle gelden van die BV komen ten gunste aan de partij.
  5. De partij geeft die gelden vervolgens inderdaad uit. Aan posters, campagnes, advertenties; aan het huren van kantoorruimte; aan IT, aan ledenservice en hosting; en ook aan salarissen. Ja, de mensen die voor ons werken krijgen daarvoor inderdaad betaald. Heel wat minder, overigens, dan NPO-presentatoren zoals Lubach - die trouwens ook nog eens onbeschaamd gebruik kunnen maken van het schnabbelcircuit en ongetwijfeld kunnen rekenen op lucratieve klusjes en baantjes in de toekomst (omdat ze loyale verdedigers zijn van het systeem).
  6. Maar het gaat nog verder. Want kort na bovengenoemde onwaarheden, stelt Arjen Lubach in betreffende uitzending dat elk nieuw FVD-raadslid verplicht vier cursussen van 500 euro per stuk zou moeten volgen bij de partij. Dit is pertinent onjuist. Niemand bij Forum voor Democratie wordt gedwongen om welke cursus dan ook te volgen. Voor geen enkele functie - volksvertegenwoordiging noch personeel - is deelname aan interne danwel externe trainingen verplicht.
  7. Forum voor Democratie biedt ook überhaupt geen cursussen aan. Wel heeft het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie, het Renaissance Instituut, sinds kort een aantal trainingen opgezet. Het Renaissance Instituut is echter een separate rechtspersoon - een stichting, zonder winstoogmerk. Baudet zit niet in het bestuur. Het Renaissance Instituut maakt geen bedragen over aan de partij of aan Baudet. Integendeel: het opleidingsinstituut draait op steun van de partij en met de cursussen is nog nooit winst behaald.
  8. Dan stelt Lubach dat de uitgeverij Amsterdam Books, onder Amsterdam Media Group, zou zijn opgezet met publiek geld. Ook dit is onwaar. 
  9. Het handelsmerk Amsterdam Books behoorde oorspronkelijk toe aan Forum voor Democratie BV. Toen in 2021 echter de behoefte groeide om tevens boeken te gaan uitgeven die niet (direct) aan de partij gerelateerd waren, wilde FVD voorkómen dat dit zou conflicteren met de partij als zodanig. Daarom werd besloten tot afstoting van de uitgeverij en tot oprichting van een nieuwe, separate rechtspersoon genaamd Amsterdam Media Group BV. Deze separate rechtspersoon werd opgericht met privégelden van haar respectieve aandeelhouders en ontving noch enige waarde, noch gelden, noch inventaris van Forum voor Democratie BV.
  10. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Steeds worden halve en hele onwaarheden gestapeld en geboetseerd tot volkomen onjuiste voorstellingen van zaken. Zo ook de laster dat Baudet nooit zou deelnemen aan debatten. Los van de absurde suggestie dat de kwaliteit van het werk als volksvertegenwoordiger zou zitten in aanwezigheid tijdens debatten (alsof de kwaliteit van een schrijver zit in het aantal pagina’s dat hij produceert, of de kwaliteit van een advocaat in de lengte van zijn pleitnota’s) - het is wederom volkomen onjuist. Met 14 plenaire optredens heeft Baudet in 2022 meer aanwezigheid gehad dan de fractievoorzitters van VVD (13 debatten), SP (11 debatten), CDA (9 debatten) of D66 (9 debatten):
Aantal debatten
Aantal debatten

We zagen kortom een verbijsterende stapeling van onwaarheden tijdens De Avondshow met Arjen Lubach op 1 maart 2023. Dat het programma wordt geproduceerd door de echtgenote van D66-minister Kajsa Ollongren helpt niet om de indruk van goede trouw te herstellen. Juist in verkiezingstijd moeten NPO-programma’s zich gehouden weten aan de journalistieke code. Wij zien de reactie van de NPO Ombudsman dan ook met vertrouwen tegemoet.