Ging NPO te ver met programma over doodschieten ongevaccineerden?

Ging NPO te ver met programma over doodschieten ongevaccineerden?

Afgelopen vrijdag heeft de NPO een walgelijk 'satirisch' filmpje uitgezonden waarin ongevaccineerden letterlijk(!) massaal worden doodgeschoten. De hetze tegen diegenen die ervoor hebben gekozen op hun eigen lichaam te vertrouwen kent geen grenzen meer. Herinnert u zich nog de (f)ophef rond de galg die werd meegevoerd tijdens een coronademonstratie in Amsterdam? Een galg die, zo bleek, het einde van de vrijheid van het Nederlandse volk symboliseerde? Iedereen was (zogenaamd) boos en verontwaardigd. Grapperhaus was woest en noemde het "smakeloos" en "beneden alle peil".

En nu? Waar is de verontwaardiging als op de NPO ongevaccineerden in een zogenaamd satirisch filmpje massaal worden doodgeschoten en dus impliciet met de dood worden bedreigd? Een oorverdovende stilte... FVD laat het er niet bij zitten en stelt Kamervragen!

Vragen van het lid Van Houwelingen (FVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid overeen ‘satirisch’ filmpje dat afgelopen vrijdag is uitgezonden door de NPO:

 

  1. Bent u bekend met dit filmpje [1] dat vrijdag 15 oktober 2021 is uitgezonden door de NPO en waarin niet-gevaccineerden worden doodgeschoten?
  2. Hoe beoordeelt udit filmpje? Is het volgens u satire gericht tegen hetvaccinatiebeleid, tegen de afgelopen september ingevoerde QR-pas en devaccinatiedwang die hierbij komt kijken? Indien dit het geval is, kunt uéén ander voorbeeld geven waarin de NPO op een dergelijke brute wijze het coronabeleid van de regering op de hak nam? Indien udit niet kan bent u het in dat gevaleens dat de satire dan zo goed als zeker gericht moetzijn tegen de vaccinatieweigeraarsdie in het filmpje massaal worden doodgeschoten? Of zijn er volgens uandere aanwijzingen van het tegendeel? Zo ja, wat zijn die aanwijzingen?
  3. Aangenomen dat, en alles wijst hierop, het filmpje gericht is tegen de groep mensen in onze samenleving die ervoor gekozen hebben op hun eigen natuurlijke lichaamsimmuniteit te vertrouwen in plaats van een experimenteel vaccin(de niet-gevaccineerden dus), hoe beoordeelt u het filmpje dan vanuit strafrechtelijk oogpunt? Kan een geweldsfantasie waarbij satirischeen bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval de niet-gevaccineerden, systematisch wordt uitgemoord volgens u strafrechtelijk door de beugel?
  4. Of is het satirischpropageren van het massaal doodschieten van een bevolkingsgroep door de NPO wellicht een strafbare vorm van dreigen met geweld en de dood? Indien dit het geval is, hoe gaat u hiertegenstrafrechtelijkoptreden? Indien dit niet het geval is, waarom niet?
  5. Ziet u wellicht parallellen tussen Radio Milles Collines en de manier waarop de genocide in Rwanda tot stand is gekomen en de genocidale satirischegeweldsfantasie zoals die door de NPO is uitgezonden waarbij een bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval de niet-gevaccineerden,massaal worden doodgeschoten? Zo nee, waarom niet?
  6. Wellicht omdat dit volgens u 'satire' is? Is het dan ook mogelijk een filmpje te maken en uit te zenden, bijvoorbeeld door Ongehoord Nederland! straks bij de NPO,waarin politici en journalisten, vanzelfsprekend in de vorm van satire, worden opgehangen en met de dood worden bedreigd? Vindt u dat vanuit strafrechtelijk oogpunt dan ook prima?
  7. Indien udat vanuit strafrechtelijk oogpunt niet prima vindt, waarom onderneemt udan geen actie tegen de makers en verspreiders bij de NPO van dit walgelijke filmpje waarin onder het mom van satire niet-gevaccineerden, die zich niet gewoon willen laten vaccineren, massaal worden doodgeschoten? Kunt u dit uitleggen?
  8. Of zijn niet-gevaccineerden wellicht, na de invoering van de misdadige apartheidspas, inmiddels helemaal vogelvrij verklaard en mogen satirischefilmpjes waarin deze groep wordt doodgeschoten en dus met de dood bedreigd wél 'gewoon' worden uitgezonden door de NPO?
  9. Als het strafrechtelijk volgens u door de beugel kan, wilt udan erkennen dat het filmpje walgelijk, smakeloos en beneden alle peil is? Indien udat niet wil erkennen,begrijpen we het dan goed dat het in een satirischfilmpje laten doodschieten van niet-gevaccineerden geen probleem is voor u, maar een ludiek bedoelde galg meegevoerd tijdens de demonstratie om het eind van de Nederlandse vrijheid te symboliseren volgens u wel een smakeloze toestandis, beneden alle peil,waarvoor uhelemaal geen begripheeft? [2]Kunt udit verschil uitleggen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  10. Kunt u de bovenstaandevragen afzonderlijk beantwoorden?

 

 

[1] NPO-Fragment- Ongevaccineerden Worden Neergeschoten - YouTube

[2] Grapperhaus heeft nul begrip voor galgactie tijdens demonstratie: 'Smakeloze toestand hoort niet bij ons' | Hart van Nederland