menu

Kamer krijgt geen grip op geopolitieke analyse Dekker

Kamer krijgt geen grip op geopolitieke analyse Dekker

Op woensdag 9 november debatteerde de Kamer over de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Internationale betrekkingen, geopolitiek. Hoe plaatsen we onszelf in de wereld, met welke machtsblokken moeten we samenwerken? Essentiële vragen voor wie wil meespelen op het wereldtoneel. Voor ons buitenlandse beleid dus. 

De olifant in de kamer is de oorlog in Oekraïne. Hierin nemen vrijwel alle partijen de oorlogspropaganda van de NAVO en Amerika klakkeloos over: precies wat je niet moet doen om het conflict tot een einde te laten komen. Ralf Dekker komt daarom met een brede, doordachte analyse van de situatie en pleit tot slot voor een wapenstilstand. Het kartel lijkt er niets van te begrijpen en reageert schuimbekkend met bizarre insinuaties.