FVD presenteert 5-puntenplan mobiliteit

FVD presenteert 5-puntenplan mobiliteit

De auto is voor veel Nederlanders een noodzakelijk onderdeel van het leven. Voor werk, voor boodschappen, maar ook om vrienden en familie te bezoeken, zijn ze afhankelijk van hun auto. Maar de politiek behandelt het vooral als een overbodige hobby die erg vervuilend zou zijn. Er worden daarom steeds meer regels en belastingen ingevoerd om rijden op traditionele brandstof te ontmoedigen. Ook al rijdt 94,4% van de Nederlanders nog altijd op benzine of diesel. 

In 2023 zijn de kosten nóg verder verhoogd. De wegenbelasting stijgt op zowel landelijk als regionaal niveau. Volgend jaar worden ook de accijnzen op brandstof opgeschroefd. Het kabinet gebruikt de automobilist als melkkoe. Onrechtvaardig en heel slecht voor onze koopkracht. Heel slecht voor Nederland. Op 15 maart wordt er gestemd voor de Provinciale Staten, die op hun beurt weer de Eerste Kamer kiezen. Veel zaken die invloed hebben op de automobilist worden via deze bestuurlijke organen geregeld en goedgekeurd. Daarom staat de Nederlandse bevolking op deze dag ook voor de keuze: wordt autorijden nog duurder, of kiest men voor lastenverlichting en betaalbaar autorijden.

FVD presenteert een 5-puntenplan voor betaalbare en betere mobiliteit.

1. Provinciale opcenten verlagen

Nederlanders met een benzineauto betalen gemiddeld €45 per maand aan motorrijtuigenbelasting. FVD is een voorstander van lastenverlichting en wil dit bedrag via de provincie dus flink verlagen.

2. Meer rotondes aanleggen

Het vervangen van kruispunten met rotondes bevordert de doorstroom van het verkeer aanzienlijk. Daarnaast gebeuren er 50% minder verkeersongelukken op rotondes en vergen ze minder onderhoud omdat er geen verkeerslichten staan. 

3. Maximumsnelheid terugbrengen naar 130 kilometer per uur

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/u is een volstrekt zinloze beleidsbeslissing geweest. Niet alleen blijkt het geen effect te hebben op de stikstofuitstoot, nog veel fundamenteler is dat er überhaupt geen sprake is van een stikstofprobleem. FVD wil dat de situatie wordt teruggedraaid naar van vóór maart 2020: 120 als standaard, en waar mogelijk 130. 

4. Trajectcontroles afschaffen

Er heerst binnen de bestuurlijke elite het idee dat het leven tot in de meest minutieuze details moet worden gemeten en geregistreerd. Trajectcontroles zijn hier een uitstekend voorbeeld van. Volgens de minister zelf is er geen aantoonbaar effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid, maar zijn ze vooral bedoeld voor de naleving van de maximumsnelheid. Pure regelzucht dus, en geldklopperij. FVD wil daarom trajectcontroles afschaffen.

5. Accijnzen op brandstof verlagen 

De accijnzen per liter benzine zijn in 2023 verhoogd naar 88 cent: het hoogste bedrag in heel Europa. Onbegrijpelijk. Een kwart van alle Nederlanders komt in de financiële problemen door de stijgende kosten van het leven. FVD wil de accijnzen verlagen, minimaal naar het Europese gemiddelde van €0.56 per liter.