menu

Duitse Energiewende blijkt astronomisch duur, is Nederland anders?

Duitse Energiewende blijkt astronomisch duur, is Nederland anders?

Vraag 1
Hebben de Ministers kennis genomen van de stellingname van hun Duitse collega, Peter Altmaier, die in de raad van EU-energieministers van 11 juni stelde dat Duitsland nu 15% hernieuwbare energie opwekt ten koste van 25 miljard euro per jaar en dat de nieuwe doelstelling, een verdubbeling, voor Duitsland niet haalbaar is?

Vraag 2
Is de Minister van mening dat dit in Nederland anders zal zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe ziet hij dit in relatie tot de nieuwe Klimaatwet?

Vraag 3
Heeft de Minister kennis genomen van de uitspraken van Minister Altmaier dat de voorstellen om de (hernieuwbaarheid)doelstelling tot boven 30% te verhogen de Duitse belastingbetaler zeker meer dan 50 miljard per jaar zou kosten? Is dat in zijn ogen in Nederland duidelijk anders? Zo ja, waardoor?

Vraag 4
Heeft de Minister kennis genomen van de uitspraken van Minister Altmaier die op een internationale energieconferentie in april in Berlijn verklaarde:  “Ich gehe davon aus, dass die erneuerbaren Energien in absehbarer Zeit, das heißt in den nächsten vier bis fünf Jahren, ihre Wettbewerbsfähigkeit vollständig erreicht haben, und dass wir dann imstande sein werden, erneuerbare Energien ohne zusätzliche Subventionen zu finanzieren.”?

Vraag 5
Deelt de Minister de verwachting van zijn Duitse collega? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Zo ja, is de Minister van mening dat alle overheidssubsidie op ‘hernieuwbare energie’ binnen vier tot vijf jaar kan vervallen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Heeft de Minister kennis genomen van de publicatie van Dr. Fred Udo (https://www.climategate.nl/2018/06/welvaartsverlies-door-windenergie-de-sommetjes/) waarin de terugverdientijd van windenergie wordt berekend op vele tientallen jaren? Is de regering het eens met de hier gepresenteerde cijfers? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Is de Minister bekend met het rapport van Kees Pieters ‘Lastenverdeling Windenergie op land’ van juni 2018?

Vraag 9
Is de Minister het eens met de conclusies uit dit rapport “De lastenverdeling bij windenergie op land is zodanig dat de huishoudens 112 procent van de totale lasten dragen. Zij betalen dus meer dan nodig is om rendabele windenergieprojecten op land mogelijk te maken. De niet-energiebedrijven betalen daarbovenop ook nog eens 31 procent van wat nodig is. De energiebedrijven ontvangen, naast de rendabele projecten die zij kunnen uitvoeren met windenergie op land, een oversubsidie van 43 procent van wat nodig is om rendabele projecten te kunnen uitvoeren.” Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Is de Minister bekend met het feit dat de ons omringende landen voor hun energievoorziening in toenemende mate op gas vertrouwen, terwijl Nederland pogingen doet om ‘van het gas’ af te gaan? Wat zijn de specifiek Nederlandse overwegingen voor dit beleid en welke overwegingen rechtvaardigen een uitzonderingspositie voor ons land?

Vraag 11
Zijn de ontwikkelingen in China en India u bekend, waar grootschalige betrouwbare en betaalbare energievoorziening op basis van kernenergie - met name ook thorium - volop in ontwikkeling is? Wat zijn de overwegingen van de regering om de optie ‘kernenergie’ niet in de toekomstige energievoorziening van Nederland op te nemen?