menu

Baudet: wie is de baas in Nederland?

Baudet: wie is de baas in Nederland?

Bekijk hier de vlammende speech die Thierry Baudet gaf tijdens de Algemene Beschouwingen. Politieke verandering gaat niet vanzelf. Steun ons! Word lid! Doneer!


Hele tekst van de speech

Voorzitter,

De laatste dagen grossiert het kabinet in sprookjes en parabels. Mark Rutte liet gisteren in de Ridderzaal de Koning sprookjes voorlezen in de Troonrede. “You never had it so good” is de teneur van de sprookjes van Rutte. Buitenlandse hoofdkantoren vliegen als paddestoelen uit de grond na de afschaffing van de dividendbelasting en duizenden hoogwaardige banen worden in een handomdraai uit de hoge hoed getoverd in het sprookjesboek van Mark Rutte en Hugo de Jonge!

Minister van Financiën Wopke Hoekstra overhandigde ons gisteren de Miljoenennota en het Blauwe Boekje, na de Kamer eerst uitgebreid te hebben onderhouden over de spannende belevenissen van Zuidpool-avonturier Roald Amundsen in 1910.

Laat mij vandaag ook beginnen met een parabel.

Er was eens een boerderij die werd gerund door dieren, de varkens waren de baas. De andere dieren zwoegden het hele jaar als slaven op de boerderij.

Op een gegeven moment leek het wel alsof de boerderij welvarender was geworden maar zonder dat de dieren zelf meer rijkdom bezaten - de varkens natuurlijk uitgezonderd. Toch verzekerden de varkens de andere dieren: jullie hebben het nog nooit zo goed gehad!

En zoals het varken Brulbeer nooit moe werd te verklaren, vergde het toezicht en de organisatie van de boerderij eindeloze hoeveelheden werk. Zo vertelde Brulbeer de dieren bijvoorbeeld dat de leiders dagelijks een enorme hoeveelheid werk besteedden aan geheimzinnige dingen zoals ‘dossiers’, ‘rapporten’, ‘moties’, ‘beschouwingen’ en ‘onderzoeken’. Dat waren grote vellen papier die van onder tot boven beschreven moesten worden, en zodra ze beschreven waren, gingen ze de kachel in. Dat was van het hoogste belang van de boerderij, aldus Brulbeer. De varkens produceerden zelf geen voedsel, maar aan hun eetlust mankeerde nooit iets.

De varkens gingen steeds meer moeite doen om op mensen te lijken en zich te verheffen boven de andere dieren: ze gingen mensenkleren dragen en op een gegeven moment zelfs op twee poten lopen in plaats van vier.

Mevrouw de Voorzitter, deze woorden komen uit het wereldberoemde boek “Animal Farm” van George Orwell. Een boek gepubliceerd in 1945, het jaar van de bevrijding waar de Koning gisteren ook de Troonrede mee opende.

Orwell beschikte over profetische gaven, het lijkt wel of hij Nederland onder het bewind van de VVD van Mark Rutte beschrijft. Het gaat beter dan ooit roept de VVD-premier onophoudelijk, alleen merken veel Nederlanders er weinig tot niets van.

Het verhaal van Orwell gaat verder:

Iedere keer als de dieren op de boerderij doorkrijgen dat er rare zaken gebeuren en willen gaan protesteren tegen de varkens, komen de SCHAPEN in actie. Met eindeloos geblaat houden ze de dieren in het gareel. Als de dieren (de bevolking) willen protesteren tegen het feit dat de varkens op twee poten gaan lopen barsten de schapen uit in donderend geblaat: “Vier poten goed. Twee poten beter! Vier poten goed. Twee poten beter!” Tegen de tijd dat de schapen tot rust komen, is het protest alweer geweken.

Die schapen van Orwell: je herkent er de vooringenomen linkse media in die onophoudelijk de partij-oligarchie verdedigen en een verstikkend politiek correct klimaat creëren. Dat is nog eens een klimaatprobleem! Een open debat over de onderwerpen waar het ECHT gaat, mag blijkbaar niet gevoerd worden, maar moet continu overstemd worden door bijzaken, vaak nog overgoten met een forse dosis emo.

De politieke situatie in Nederland begint steeds meer te lijken op de Animal Farm van George Orwell. Veel politici doen alsof ze voor de kiezers opkomen maar ze zijn vooral bezig met hun eigen belang en hun eigen carrières. Kamerleden zien het Kamerlidmaatschap als een opstapje voor een mooie volgende baan, het partijkader van de traditionele partijen is op jacht naar een bestuurlijke functie ongeacht talent of geschiktheid. En Mark Rutte is vooral bezig met z’n volgende topbaan in de EU, zoals zelfs Alexander Pechtold nu al begint in te zien.

En daar leent het achterhaalde politieke Nederlandse systeem zich ook bij uitstek voor. Dit soort eindeloze keuvelsessies zoals vandaag, dit moreel vliegen afvangen in de hoop het acht uur journaal te halen. En waarom? Met welk effect? De coalitie luistert toch niet. Argumenten doen niet terzake. Het is allemaal voor de bühne, het is allemaal schijn.

De vraag die zich ondertussen opdringt is: wie is dan eigenlijk de baas in ons land? Wie kan wel iets beïnvloeden of beslissen? Is het Mark Rutte? De Koning? Juncker? George Soros, Angela Merkel? Paul Polman van Unilever of Ben van Beurden van Shell?

Wie in Nederland in ieder geval niet de baas is, is de KIEZER! Die heeft NIET gevraagd om een 200 MILJARD euro geldverslindende energietransitie die hem een kwart van z’n inkomen kost om misschien over 80 jaar 0,00007 graden minder temperatuurstijging te bewerkstelligen.

De kiezer heeft ook niet gevraagd om decennia van massale immigratie die de sociale cohesie in Nederland serieus heeft ondermijnd, ernstige ontwrichtende gevolgen heeft voor onze zorg, ons onderwijs, onze veiligheid en een enorme aanslag is op onze verzorgingsstaat. Immigranten die nodig zouden zijn om onze AOW te betalen, zijn nu zelf de grootste verbruikers van belastinggeld dat door hardwerkende Nederlanders - vaak FVD-kiezers - wordt opgebracht. Hoe kunnen we van deze mensen nog eindeloos blijven vergen dat zij deze linkse sprookjes, waar ook de VVD blijkbaar mee behept is, blijven financieren?

De kiezer heeft niet gevraagd om de invoering van de uitzichtloze Euro of om afschaffing van de dividendbelasting. Dat laatste stond zelfs in geen enkel verkiezingsprogramma. Hetzelfde geldt voor de BTW-verhoging; ook dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma, behalve dan in het programma van GroenLinks, een partij die via belastingwetgeving haar levensstijl aan de hele Nederlandse bevolking wil opleggen.

De kiezer had ook niet gevraagd om de EU Grondwet en stemde dan ook met 62% tegen de EU Grondwet in een referendum in 2005. Evenmin heeft de kiezer gevraagd om een EU-associatieverdrag met Oekraïne en stemde daar ook met 62% tegen in 2016. Om over de Orwelliaanse 1984-Sleepwet van Ollongren nog maar te zwijgen.

Maar bij al deze drie referenda werden de wensen van de kiezers niettemin genegeerd, Sterker nog, Rutte en Ollongren wisten niet hoe snel ze dit restje directe zeggenschap van de kiezer zo snel mogelijk om zeep moesten helpen en het raadgevend referendum werd met een ijltempo afgeschaft. Alleen in de communistische DDR werd ooit een referendum afgeschaft, nadat het eerst was ingevoerd en de uitkomsten het regime bedreigden. Nederland is verworden tot een Orwelliaanse Animal Farm waarin de burgers zo veel mogelijk belasting moeten afdragen aan de overheid en verder vooral hun mond moeten houden.

Daarom is een dag als vandaag ook zo treurig. Zo’n schijndebat, zoveel gespeelde verontwaardiging - de schijn van representatie, de schijn van democratie.

Ondertussen is er een keiharde strijd van belangen gaande. Aan de ene kant heb je een kleine groep mensen die vanuit een brouwsel van naïviteit, groepsbraafheid en persoonlijk carrièrebelang bezig is met het verkwanselen van Nederland. Massale immigratie leidt ertoe dat de kinderen die nu op de basisschool zitten nog zullen meemaken dat ze een minderheid worden in eigen land.

Kijken we naar de cijfers van het CBS, dan merken we opnieuw de invloed van George Orwell die het concept ‘newspeak’, oftewel politieke correctheid introduceerde.

‘Allochtoon’ wordt nu immers niet meer gebruikt vanaf de derde generatie. Terwijl sociologisch onderzoek laat zien dat uitgerekend deze derde generatie én vierde generatie uiterst vatbaar is voor extremisme en zich minder verbonden voelt met Nederland dan de eerste en tweede generaties.

Sinds de verkiezingen van 15 maart 2017 kwamen ruim 140.000 niet-Westerse immigranten naar Nederland, 260 niet-Westerse immigranten per dag. Dat is in anderhalf jaar een stad als Maastricht. Van de statushouders uit 2015 heeft nu minder dan 2% een fulltime baan. Het probleem gaat door, wordt alsmaar groter, en niemand hier die het openlijk benoemt.

Dit beleid is dus volstrekt niet duurzaam, om een hedendaags modewoord te gebruiken.

Om dit te veranderen wil FVD het Australisch immigratiemodel invoeren. Waarbij we niet langer op ons rug liggen maar zélf bepalen wie hier binnenkomen. We hebben het allemaal uitgewerkt, alle informatie is te vinden op onze website.

Verder willen we stoppen met de idiote ‘energietransitie’ en investeren in innovatie en infrastructuur. Als je bang bent voor overstromingen moet je de dijken ophogen, niet mensen die het al zwaar hebben verplichten om een warmtepomp voor 20.000 euro aan te schaffen - om het misschien over 80 jaar 0,00007 graden minder warm te hebben. Investeren in innovatie en concrete oplossingen. Ook dat kan Nederland gewoon morgen invoeren, als we hier serieus zouden nadenken over een verstandige toekomst voor ons land.

Maar het gebeurt niet. De coalitie luistert niet, maar dribbelt - met veel meel in de mond - maar door. 

Voorzitter, een premier in zijn nadagen die aast op iets in Brussel, we hebben het eerder gezien. Lubbers, Balkenende. Telkens weer wordt het nationaal belang verkwanseld voor persoonlijke carrière-ambities van een politicus die hogerop wil.

En het uiteindelijke probleem dat daarachter schuilgaat is dat de bestaande politiek steeds maar wegkomt met besluiten die tegen de wil van de bevolking in gaan en het eigenbelang van de kartelpolitici dienen. 

En het enige instrument dat de bevolking had om daar iets tegenin te brengen heeft afgeschaft: het referendum - ooit door D66 ingebracht, en nu die partij aan de macht is uitgerekend door een van haar ministers om zeep geholpen.

Conclusie: FVD gaat op 20 maart 2019 wraak nemen

Het is echt tijd dat er iets verandert. En dat kan. Op 20 maart heeft de Nederlandse bevolking de mogelijkheid om Rutte-3 af te straffen voor de voortgaande immigratie, het beleid van economische roofbouw, de krankzinnige energietransitie en de obsessie met CO2-reductie, het weggeven van macht aan de EU en het afnemen van ons referendum.

Forum voor Democratie is er klaar voor. Het aftellen is begonnen.