menu

Baudet verbluft kartel in debat over coronabeleid

Baudet verbluft kartel in debat over coronabeleid

Bij de evaluatie van het coronabeleid wordt gezwegen over álle grote beleidsfouten. Dat kan nauwelijks iemand verbazen; Jeroen Dijsselbloem, oud PvdA-minister, stelde het rapport op dat aanleiding was voor het debat.

In het 314-pagina dikke rapport wordt vooral ingegaan op de technische aspecten van het beleid. Het micromanagen. Maar er wordt met geen woord gerept over het opsluiten van de bevolking middels lockdowns, de vaccinatiepropaganda van de overheid, de sluipmoord op het mkb, de toename van huiselijk geweld. Het beleid heeft zó veel desastreuze gevolgen gehad.

Thierry Baudet trekt de beerput helemaal open.