Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting
  • Censuur van big tech aanpakken
  • Aanpak van jihadistisch terrorisme
  • Opiniedelicten bestaan niet, cancelculture aanpakken

De vrijheid van meningsuiting - de vrijheid van expressie - is de uitdrukking van een van onze belangrijkste waarden: de menselijke individualiteit, het recht om in de openbare ruimte te bestaan en de eigen denkbeelden, ideeën, fantasieën, angsten, nostalgieën, etc. te uiten. Dit fundament van vrijheid staat in onze landen steeds meer onder druk. En dat heeft drie oorzaken.

De eerste is dat jihadistische terroristen hebben gezworen deze vrijheid te vernietigen. Het heeft Theo van Gogh in 2004 het leven gekost en Geert Wilders in een bewakingsregime gebracht. Het heeft ook geleid tot de moord op de cartoonisten van Charlie Hebdo in 2015. Tot aanslagen op talloze anderen in de hele wereld. En recentelijk tot de onthoofding van de Franse geschiedenisleraar Paty, omdat hij een spotprent van de profeet Mohammed toonde in de klas.

De tweede oorzaak is dat mensen gemakkelijk kunnen worden vervolgd door het Openbaar Ministerie wegens het “aanzetten tot haat” waar het in feite kritiek op het regeringsbeleid betreft. Steeds meer kwesties dreigen in de taboesfeer te worden getrokken. En de derde oorzaak is een nieuw puritanisme, waarbij ‘trial by media’ of ‘trial by hearsay’ plaatsvindt. Deze ontwikkeling is ondemocratisch, onvrij en onbeschaafd; en zorgt er ook voor dat de ontwikkeling van kennis wordt tegengehouden. Want hoe kun je ideeën bestrijden en/of bediscussiëren, als je er geen kennis van kunt nemen? Als ze bij voorbaat al worden afgeserveerd? Als niemand meer in privésfeer om-heteven welke gedachte kan uiten?

Forum voor Democratie staat voor een open samenleving waarin alles dat niet oproept tot geweld, gezegd, gedacht en bediscussieerd kan worden.

Wij willen:

  • Net als Galileo Galilei, Darwin en Voltaire niet meegaan in het idee dat er ’opiniedelicten’ bestaan, dingen die je niet mag zeggen of denken, vinden, bevragen, ontkennen, etc.
  • Geen ‘deplatforming’ of ‘cancelculture’. De overheid ziet erop toe dat “big tech”- bedrijven die in toenemende mate bepalend zijn voor het publieke debat slechts uitingen weren die bij wet strafbaar zijn.
  • Keiharde aanpak van jihadistisch terrorisme dat zich richt op de vernietiging van de vrijheid van expressie.
  • Bevordering van tolerantie onder het motto: “Ik ben het met alles wat u zegt met u oneens, maar zal uw recht verdedigen te zeggen wat u wilt”.