menu

Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting
  • Censuur door Big Tech aanpakken
  • Cancelcultuur en 'deplatforming' tegengaan
  • Vrije (wetenschappelijke) ideeënuitwisseling bevorderen

De vrijheid van meningsuiting - de vrijheid van expressie - is de uitdrukking van een van onze belangrijkste waarden: de menselijke individualiteit, het recht om in de openbare ruimte te bestaan en de eigen denkbeelden, ideeën, fantasieën, angsten, nostalgieën, etc. te uiten. Dit fundament van vrijheid staat in onze landen steeds meer onder druk.

Mensen kunnen te gemakkelijk worden vervolgd door het Openbaar Ministerie wegens 'aanzetten tot haat', waar het in feite kritiek op het regeringsbeleid betreft. Steeds meer kwesties dreigen in de taboesfeer te worden getrokken.

Daarnaast zien we een nieuw puritanisme, waarbij ‘trial by media’ of ‘trial by hearsay’ plaatsvindt. Deze ontwikkeling is ondemocratisch, onvrij en onbeschaafd; en zorgt er ook voor dat de ontwikkeling van kennis wordt tegengehouden. Want hoe kun je ideeën bestrijden en/of bediscussiëren, als je er geen kennis van kunt nemen? Als ze bij voorbaat al worden afgeserveerd? Als niemand meer in privésfeer om-het-even welke gedachte kan uiten?

Forum voor Democratie staat voor een open samenleving waarin alles dat niet oproept tot geweld, gezegd, gedacht en bediscussieerd kan worden.

FVD wil:

  1. Een vrije (wetenschappelijke) ideeënuitwisseling bevorderen.
  2. Net als Galileo Galilei, Darwin en Voltaire niet meegaan in het idee dat er ’opiniedelicten’ bestaan, dingen die je niet mag zeggen of denken, vinden, bevragen, ontkennen, etc.
  3. Geen cancelcultuur en ‘deplatforming’. De overheid ziet erop toe dat Big Tech- bedrijven die in toenemende mate bepalend zijn voor het publieke debat slechts uitingen weren die bij wet strafbaar zijn.
  4. Bevordering van tolerantie onder het motto: “Ik ben het met alles wat u zegt met u oneens, maar zal uw recht verdedigen te zeggen wat u wilt”.