menu

Identiteitspolitiek

Identiteitspolitiek
  • Mensen op individuele kwaliteiten beoordelen
  • Geen subsidie voor organisaties die een bijzondere 'identiteit' vertegenwoordigen
  • Nederlands erfgoed en tradities behouden

Over de hele linie zien we het oprukken: identiteitspolitiek. Het idee, dat de politiek specifieke groepen mensen moet gaan voortrekken (en daarmee anderen - onvermijdelijk - moet benadelen) omdat die groepen een bepaalde etnische of seksuele ‘identiteit’ zouden bezitten. Een identiteit die ‘slachtofferschap’ met zich meebrengt. Achterstand. Een buitengewone aanspraak op leed.

FVD ziet hierin een grote bedreiging voor onze vrije, open, pluriforme samenleving. Ja, zelfs een bedreiging voor de emancipatie - of dat nu gaat om groepen immigranten, om bepaalde religies of etniciteiten waarover geen grappen zouden mogen worden gemaakt; om vrouwen, om jongeren en ouderen, om lesbiennes of homo’s, etc.

Want je reduceert mensen niet alleen tot slachtoffer, maar ook tot representant van hun veronderstelde ‘groep’. In de plaats van datgene wat we met elkaar gemeen hebben - namelijk het Nederlanderschap en de gedeelde waarden die daaruit voortvloeien - komt datgene waarin we onherroepelijk van elkaar verschillen. En waarin, erger nog, de ene groep verantwoordelijk zou zijn voor de veronderstelde (en al dan niet in een ver verleden gelegen) “onderdrukking” van de andere groep. Allemaal heel ongezellig en onverkwikkelijk.

Wij zetten dus in op de gedeelde nationaliteit, het Nederlanderschap. Dit staat in principe open voor iedereen, maar dit vereist wel verantwoordelijkheid en inspanning. Tolerantie en democratische inborst. Die waarden moeten veiliggesteld worden.

Wij willen:

  • Dat in Nederland mensen op individuele kwaliteiten worden beoordeeld - niet op (veronderstelde) groepskenmerken. Dat we niemand a priori zien als hulpbehoevend of achtergesteld. Maar óók dat we niemand afremmen in het persoonlijk succes dat hij of zij zou kunnen bereiken omdat hij of zij zich reeds in een bevoorrechte omgeving bevindt.
  • De overheid niet zien als Grote Gelijkmaker die al-dan-niet ingebeeld ‘slachtofferschap’ moet gaan compenseren of middels quota volledig evenwichtige vertegenwoordiging in alle maatschappelijke gremia moet afdwingen. Juist omdat we willen ‘verbinden’, zoals dat in linkse kringen wordt genoemd.
  • De eenheid van de Nederlandse natie behouden en de neutraliteit van de staat ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid.
  • Geen multiculturele projecten, geen subsidies voor organisaties die een bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, geen verplichte diversiteitsquota en geen speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen gelijkwaardig en wordt iedereen in gelijke gevallen, gelijk behandeld.
  • Geen excuses of smartengelden van de regering voor zaken die een ver verleden betreffen.
  • Forum voor Democratie staat pal voor de fundamentele gelijkheid van alle Nederlanders. Daarom hebben we ook een voorstel voor een Wet Bescherming Nederlandse Waarden opgesteld.
  • Een regering met FVD staat pal voor het Nederlandse erfgoed. We geven dus geen geld aan projecten en organisaties die Nederlandse tradities zoals Zwarte Piet trachten te ondermijnen. En we houden ook andere tradities in stand, zoals de paasvuren met Pasen en vuurwerk en het carbidschieten met Oud en Nieuw. Christelijke feestdagen blijven vrije dagen en worden niet vervangen door het Suikerfeest.