Green Deal en Coronafondsen

Green Deal en Coronafondsen
  • Geen 'Green Deal'
  • Geen coronafondsen
  • Geen federale unie

Als eurocommissaris presenteerde Frans Timmermans een ‘Green Deal’. De kosten zijn 11.500 miljard euro in 20 jaar en volgens het ontwerp van deze EU-Klimaatwet wil de Commissie vanaf 2023 klimaatbeleid in de hele EU afdwingen met volmachten (“special powers”). De “Green Deal” is dus een verkapte machtsgreep die met enorme subsidiestromen uitmondt in een “groene” planeconomie.

COVID-19 werd aangegrepen om het falen van de monetaire unie te verhullen door een transferunie; met een transferstroom van Noord naar Zuid. Het “Herstelfonds” herverdeelt 750 miljard euro, onder andere met gemeenschappelijke schulden en nieuwe Europese belastingen. Dat maakt Nederland tot pinautomaat.

De trend is duidelijk: na Brexit willen Frankrijk en Duitsland in sneltreinvaart naar een federale unie; de EU voorzien van de benodigde attributen van een staat. Met dat doel organiseert de EU een “Conferentie over de Toekomst van Europa”. De grote meerderheid van het Europees Parlement steunt een ‘federale EU’ of, zoals de liberale voorman Guy Verhofstadt het stelt: een ‘Europees Rijk’.

Zo wil de EU uitgroeien tot een EU-staat met Europese soevereiniteit, ten koste van de nationale staten. Dat doet zij door geld en bevoegdheden naar zich toe te trekken. De EU definieert zich, in de woorden van het Europees Hof van Justitie, als een “nieuwe rechtsorde met eigen instellingen, ten gunste waarvan de lidstaten van de Unie hun soevereine rechten hebben beperkt”. Voorts: “Het Unierecht heeft voorrang boven het recht van de lidstaten en dat van de onderdanen van die lidstaten door bepalingen met rechtstreekse werking”. Door het “Unierecht” te vergroten, verbreedt de EU “Europese soevereiniteit” en krijgt zo de kenmerken van een eigen Staat. “Europees centralisme” is dus een doel op zichzelf om de vorming van de EU-staat te voeden. Machtscentralisatie is de methode.

Zolang Nederland nog EU-lid is, zal FVD zich richten op de maximale behartiging van het Nederlands belang.

Wij willen:

  • Geen ‘Green Deal’.
  • Geen coronafondsen.
  • Geen federale unie.
  • Geen Europees leger.
  • Zolang Nederland nog in de EU zit, maximaal tegenkracht creëren