menu

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn
  • Mishandeling en verwaarlozing van dieren strenger straffen
  • Aanpakken doorfokken dieren met erfelijke aandoeningen
  • Boeren beschermen tegen de wolf

Het is een teken van beschaving dat we goed omgaan met de dieren in onze leefomgeving. Dierenleed moet worden tegengegaan, dierproeven waar mogelijk ingeperkt en de natuurlijke leefomgeving van dieren moet zoveel mogelijk worden beschermd.

Op dierenmishandeling moet strenger worden gehandhaafd. De maximale gevangenisstraf voor het (ernstig) mishandelen of verwaarlozen van een dier moet worden verhoogd van drie naar vijf jaar. Dierenbeulen krijgen een levenslang verbod op het houden van dieren. Het fokken van dieren met erfelijke aandoeningen, zoals doorgefokte honden, moet voortvarend en effectiever worden aangepakt.

Dieren die in omheind gebied leven, zoals de Oostvaardersplassen, laten verhongeren is niet aanvaardbaar. Anticonceptie is een mogelijkheid. In het uiterste geval is bijvoederen altijd beter dan laten verhongeren. De wolf, inmiddels teruggekeerd in ons land, past slecht bij het hedendaagse cultuurlandschap van Nederland en richt flinke schade aan bij veehoudende boeren. Dat is onwenselijk. De bescherming van vee verdient de voorkeur boven het gedogen van de wolf.

Wij willen:

  • Strenger straffen voor ernstige mishandeling / verwaarlozing van dieren.
  • Aanpakken doorfokken van dieren met erfelijke aandoeningen.
  • Bescherming boeren en veehouders tegen de wolf.