Vóór de homo-emancipatie! Dus tégen identity politics!

Vóór de homo-emancipatie! Dus tégen identity politics!

Over de hele linie zien we het oprukken: identiteitspolitiek. Het idee dus, dat de politiek specifieke groepen mensen moet gaan voortrekken (en daarmee anderen - onvermijdelijk - moet benadelen) omdat zij een bepaalde etnische, seksuele, culturele of religieuze ‘identiteit’ zouden bezitten. Een identiteit die ‘slachtofferschap’ met zich meebrengt. Achterstand. Een buitengewone aanspraak op leed.

Aan de vooravond van deze week, waarin we de homo-emancipatie vieren met een feestelijke parade door de Amsterdamse grachten, leek het ons een uitgelezen moment om - juist in naam van de gelijke rechten voor allen in Nederland - een standpunt in te nemen over zulke ‘identiteitspolitiek’.

Want FVD ziet hierin een grote bedreiging voor onze vrije, open, pluriforme samenleving. Ja, zelfs een bedreiging voor de emancipatie - of dat nu gaat om groepen immigranten, om vrouwen, om jongeren en ouderen of om LHBTI’s. Want je reduceert mensen niet alleen tot slachtoffer, maar ook tot representant van hun veronderstelde identiteit. Je benadrukt de zaken waarin we van elkaar verschillen. In de plaats van datgene wat we met elkaar gemeen hebben- namelijk het lidmaatschap van de Nederlandse natie en de gedeelde waarden die daaraan ten grondslag liggen - komt datgene waarin we onherroepelijk van elkaar verschillen. En waarin, erger nog, de ene groep verantwoordelijk zou zijn voor de (al dan niet in een ver verleden gelegen) “onderdrukking” van de andere groep.

Allemaal heel ongezellig en onverkwikkelijk.

Wij willen dat in Nederland iedere staatsburger gelijke rechten heeft. Dat mensen op individuele kwaliteiten worden beoordeeld - niet op groepskenmerken. Dat we niemand a priori zien als hulpbehoevend of achtergesteld. Maar óók dat we niemand afremmen in het persoonlijk succes dat hij of zij zou kunnen bereiken omdat ‘ie zich reeds in een bevoorrechte omgeving bevindt.

We willen niet dat we de overheid gaan zien als Grote Gelijkmaker die al-dan-niet ingebeeld ‘slachtofferschap’ moet gaan compenseren of middels quota volledig evenwichtige vertegenwoordiging in alle maatschappelijke gremia moet afdwingen. Juist omdat we willen ‘verbinden’, zoals dat in linkse kringen wordt genoemd. Omdat we geloven in de eenheid van de Nederlandse natie en de neutraliteit van de staat ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid... Forum voor Democratie staat dus pal voor de fundamentele gelijkheid van alle Nederlanders. Daarom hebben we ook de Wet Bescherming Nederlandse Waarden opgesteld. We zien veel liever een overheid die dáárvoor opkomt dan met convenanten en subsidiestromen steeds weer nieuwe groepen een steuntje in de rug probeert te geven - en daarmee andere groepen achterstelt en op hún beurt aanleiding geeft speciale behandeling te eisen.

Derhalve steunen wij geen multiculturele projecten, komen er geen subsidies voor organisaties die een bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, zijn we tegen allerlei verplichte diversiteitsquota en tekenen we bijvoorbeeld geen speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen écht gelijk.

Paul Cliteur is fractievoorzitter van FVD in de Eerste Kamer. Annabel Nanninga is fractievoorzitter van FVD in Amsterdam. Wouter Weyers is fractievoorzitter van FVD in de provincie Utrecht.

Lees ook het uitgebreide artikel dat Paul Cliteur vandaag op THE POST ONLINE heeft gepubliceerd: Tegen de identiteitspolitiek: ‘Identiteitspolitiek is racistisch, narcistisch en verdeelt de samenleving’.