menu

Verplichte Covid-vaccinatie militairen? FVD stelt Kamervragen

Verplichte Covid-vaccinatie militairen? FVD stelt Kamervragen

Onlangs verschenen verontrustende berichten omtrent verplichte Covid-vaccinatie voor militairen. Indien zij zouden weigeren, zouden zij niet meer dienstgeschikt zijn en daarmee dus (indirect) verplicht het vaccin te nemen. Dit is onacceptabel: de vaccins zijn nog niet uitvoerig getest op lange termijn, en zitten nog in de experimentele fase. De (voorlopig) goedgekeurde status is ontleend aan de huidige door de WHO situatieduiding als 'pandemie', en zouden anderszins niet zijn goedgekeurd omdat nog niet alle tests zijn uitgevoerd. Militairen vallen bovendien in de regel niet in de risicogroep. Er is dan ook geen goede reden om hen, al dan niet indirect, verplicht te laten vaccineren. FVD stelt Kamervragen.

Vragen van het lid Van Haga (Forum voor Democratie) aan de minister van Defensie inzake de verplichte vaccinatie voor militairen.

  1. Is het juist dat er een lijst bestaat waarop verplichte vaccinaties voor militairen zijn vastgelegd? Indien ja, is het juist dat de vaccins tegen COVID-19 onderdeel zijn van betreffende lijst van verplichte vaccinaties voor militairen?
  2. Is het juist dat wanneer militairen een COVID-19 vaccinatie weigeren, zij niet op uitzending mogen gaan en dus dienstongeschikt kunnen worden verklaard, wat kan leiden tot ontslag?
  3. Is de minister op de hoogte van de onrust binnen Defensie betreffende de directe of indirecte verplichting tot het nemen van een COVID-19 vaccin?
  4. Kunt u de onrust bij militairen wegnemen door te bevestigen dat er op dit moment geen sprake is van een verplichte vaccinatie tegen COVID-19, en in de toekomst hier ook geen sprake van zal zijn? Indien nee,waarom niet?
  5. Kunt u bevestigen dat er eveneens geen sprake zal zijn van een indirecte vaccinatieplicht voor militairen, bijvoorbeeld door militairen niet op uitzending te laten gaan wanneer zij besluiten geen COVID-19 vaccin te nemen? Indien nee, waarom niet?
  6. Is de minister op de hoogte van de onrust binnen Defensie betreffende de mogelijke bijwerkingen van de COVID-19 vaccins? Indien ja, wat gaat de minister doen om deze onrust weg te nemen?
  7. Is de minister het eens dat zolang er sprake is van onzekerheid over de werkzaamheid en de langetermijngevolgen van de vaccins tegen COVID-19, het onethisch zou zijn om militairen de verplichting tot vaccinatie op te leggen, indien zij op uitzending willen gaan?