menu

Van Meijeren (FVD) in debat over 'radicalisering': "Ik noem mezelf met recht een radicaal"

Systeemverandering afdwingen is enkel mogelijk voor radicalen. Geen wonder dat de zittende macht 'radicalisering' wil aanpakken. Zij beschermt daarmee haar eigen machtspositie, het algemeen belang wordt er echter niet mee gediend.

In uitvoering van acties 'tegen radicalisering' worden onschuldige burgers soms onterecht bespioneerd. Gideon van Meijeren neemt het op voor ons recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting in het debat over radicalisering.