menu

Update: Stand van zaken Forum voor Democratie

Update: Stand van zaken Forum voor Democratie

Terugtreden Thierry Baudet
De ontwikkelingen rondom jongerenvereniging JFVD de afgelopen dagen hebben er gisteren toe geleid dat onze partijoprichter Thierry Baudet politieke verantwoordelijkheid heeft genomen door zich terug te trekken als beoogd lijsttrekker. Wij betreuren dit besluit zeer. Het tekent hoezeer Baudet zich deze aantijgingen persoonlijk heeft aangetrokken. 

Zijn besluit nam Baudet nadat JFVD-voorzitter en kandidaat-kamerlid #7, Freek Jansen eerder die dag ook al aan het partijbestuur te kennen had gegeven dat hij zijn plek op de kieslijst beschikbaar stelde. Het partijbestuur heeft dat geaccepteerd. Jansen is daarmee niet langer kandidaat kamerlid.

JFVD op afstand
De gebeurtenissen rondom JFVD, waarbij uitingen van antisemitisme, nazisme en andere verwerpelijke ideologieën zijn geconstateerd, zijn onacceptabel en onwenselijk. Wij nemen daar ondubbelzinnig afstand van. Enerzijds is dat niet iets waar we duizenden goedwillende en hardwerkende jongeren op willen afrekenen. Anderzijds hebben de gebeurtenissen een zodanig negatief effect op FVD, dat door het partijbestuur besloten is om jongerenvereniging JFVD tot nader order niet langer te erkennen als officiële neveninstelling van FVD. De jongerenvereniging staat daarmee officieel op afstand. Het onderzoek naar de gang van zaken rondom JFVD wordt voortgezet.

Partijvoorzitterschap
Hoewel het besluit van Baudet verstrekkend is, heeft hij dat gelukkig na goed overleg genomen. Baudet zal Forum voor Democratie, de toekomstige lijsttrekker en alles wat we met elkaar hebben opgebouwd, blijven steunen. Vandaag heeft Baudet dan ook zijn voorzitterschap van het partijbestuur neergelegd. Vice-voorzitter Lennart van der Linden neemt de rol van partijvoorzitter voorlopig op zich. De komende tijd wordt gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie.

Vervolgstappen
De prioriteiten op de korte termijn zijn de volgende drie zaken:
1. De vacature van lijsttrekker en het opstellen van een volledige kandidatenlijst.
2. Het presenteren van het verkiezingsprogramma.
3. De aanstaande verkiezingscampagne.

Het partijbestuur