menu

Pepijn van Houwelingen dwingt kabinet tot uitstel WHO-verdrag

Pepijn van Houwelingen dwingt kabinet tot uitstel WHO-verdrag

Een belangrijke overwinning in onze vrijheidsstrijd: FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft afgedwongen dat het nieuwe WHO-verdrag, dat zeer omstreden is vanwege de inbreuk op onze soevereiniteit, eerst ter goedkeuring aan de Tweede Kamer moet worden voorgelegd. Daarvoor verzamelde hij de vereiste steun van ten minste 30 Tweede Kamerleden.

PVV, SGP, BVNL, BBB en JA21’er Nicki Pouw-Verweij hebben zich achter het verzoek van FVD geschaard en eisen een debat. Het kabinet zal nu eerst met een wetsvoorstel moeten komen voordat de voorgenomen wijziging van het WHO-verdrag in werking kan treden.

Op Twitter bedankt Van Houwelingen de andere partijen voor hun steun. FVD zal er alles aan doen om het WHO-verdrag definitief van tafel te vegen.