Paul Cliteur voorzitter wetenschappelijk instituut FVD

Paul Cliteur voorzitter wetenschappelijk instituut FVD

Forum voor Democratie is zeer verheugd dat hoogleraar prof. dr. mr. Paul Cliteur per 1 maart 2018 zal aantreden als nieuwe voorzitter van het Renaissance Instituut - het wetenschappelijk bureau van FVD. Hij zal zich in deze functie met name richten op het voortzetten van de Zomer- en Winterscholen, het initiëren van wetenschappelijke onderzoeken en het uitbouwen van het (internationale) netwerk van de partij.

“Het politieke debat wordt al decennia gedomineerd door een monocultuur”, aldus Cliteur. “Het is absoluut noodzakelijk dat die wordt opengebroken, niet alleen in de politiek maar ook in het academische en maatschappelijke debat. Via het Renaissance Instituut hopen we daaraan een bijdrage te leveren.”

In lijn met de gecontroleerde uitbouw van de partij die het bestuur al eerder heeft ingezet, wil Cliteur allereerst de leden oproepen ideeën naar hem te mailen voor een brede inventarisatie. FVD-leden worden van harte uitgenodigd om te mailen naar [email protected].

Het eerste onderzoek van het Renaissance Instituut is reeds door de vorige voorzitter (ad interim) prof. dr. Paul Frentrop gestart: dit betreft een uitgebreid rapport onder leiding van dr. Jan van de Beek naar de kosten van de massa-immigratie. Meer informatie hierover zal binnenkort op de website verschijnen.