Overheid, draag zorg voor beveiliging Joodse gemeenschap!

Overheid, draag zorg voor beveiliging Joodse gemeenschap!

Na een periode van relatieve rust werd Europa de afgelopen week opgeschrikt door tal van aanslagen. Een daarvan vond gisteren in Wenen plaats. Daarbij leek onder meer ook een synagoge doelwit te zijn. Een ooggetuige verklaarde meer dan honderd schoten voor de ingang te hebben gehoord.

Joodse gemeenschappen in Europa zijn de afgelopen jaren vaker opgeschrikt door terreuraanslagen. De aanslagen op Joodse doelwitten in Frankrijk en België zijn ook nog relatief recent. In Nederland heeft zo’n aanslag gelukkig nog niet plaatsgevonden. Onze veiligheidsdiensten zijn tot nu toe gelukkig succesvol geweest in het verijdelen van iedere poging daartoe.

Beveiligingskosten

Maar de Joodse gemeenschap in Nederland betaalt een aanzienlijk gedeelte van deze kosten zelf. Zo bedraagt het schoolgeld voor een Joodse middelbare school in Amsterdam maar liefst 1200 euro - grotendeels vanwege de beveiligingskosten. Dat is vreemd: het waarborgen van de veiligheid is zo ongeveer de meest elementaire overheidstaak. Het is niet logisch dat mensen die simpelweg gebruik maken van hun vrijheid van godsdienst zelf de prijs van andermans intolerantie zouden moeten betalen.

Oostenrijk heeft Europa laten zien hoe het wél kan. Naar aanleiding van een eerdere antisemitische aanval verdrievoudigde de regering-Kurz in september het budget ter bescherming van de Joodse gemeenschap. Daarmee zorgt de regering van Oostenrijk er nu voor dat de kosten voor de beveiliging van Joodse instellingen volledig worden gedragen door de overheid.

Dreigingsbeeld in Nederland

Ook in Nederland staat de Joodse gemeenschap onder continue dreiging. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gaf in haar laatste rapport nog aan dat oproepen vanuit radicaal-islamitische hoek tot het aanvallen van Joden wereldwijd voor een verhoogde dreiging kunnen zorgen.

Forum voor Democratie pleit dan ook voor een betere bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland. De overheid moet de kosten die hiermee gepaard gaan op zich nemen. We kunnen de slachtoffers van permanente antisemitische bedreigingen niet vragen om zelf miljoenen euro’s neer te leggen voor hun eigen bescherming. Dit is een kerntaak van de overheid.

Daarom roept Forum voor Democratie minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid, CDA) op: bescherm de Joodse gemeenschap tegen terreur, sta in voor de beveiligingskosten! Wij stellen de volgende Kamervragen:

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel "Oostenrijk verdrievoudigt de uitgaven aan de bescherming van de Joodse gemeenschap"?

Vraag 2

Erkent u dat de Joodse gemeenschap in Nederland te maken heeft met een verhoogd dreigingsniveau voor terreur?

Vraag 3

Erkent u dat de niet-aflatende dreiging uit radicaal-islamitische hoek richting de Joodse gemeenschap in Nederland een veiligheidsrisico vormt voor Joodse publieke plaatsen en instellingen, zoals bijvoorbeeld scholen, synagogen, winkels en culturele centra?

Vraag 4

Hebt u kennisgenomen van het artikel “Crisiscentrum vraagt om extra waakzaamheid voor joodse gemeenschap in Antwerpen”? en kunt u aangeven of wat u betreft dezelfde waakzaamheid geboden is voor de Joodse gemeenschap in Nederland?

Vraag 5

Kunt u toelichten welke speciale maatregelen of financiële middelen reeds worden ingezet door de Rijksoverheid of door lokale overheden ter bescherming van potentiële Joodse doelwitten in Nederland? Welk gedeelte van de kosten wordt door overheidsinstellingen gedragen en welk gedeelte door de Joodse gemeenschap?

Vraag 6

Bent u bereid om net zoals Oostenrijk voortaan de volledige kosten van de bescherming van Joodse instellingen te vergoeden?

Vraag 7

Kunt u duidelijk uw redenering toelichten waarom u al dan niet wenst over te gaan tot het beter beveiligen van de Joodse gemeenschap in Nederland?