Hiddema tegen Grapperhaus: geef die 100 miljoen voor Rihanna aan onze politie!

Hiddema tegen Grapperhaus: geef die 100 miljoen voor Rihanna aan onze politie!

De politie heeft een ernstig tekort aan rechercheurs; minstens 2.000 nieuwe rechercheurs zijn nodig om de opsporing op een normaal niveau te brengen. FVD-kamerlid Theo Hiddema riep vandaag Minister Grapperhaus op om nu echt actie te ondernemen!

Lees de hele speech:

Voorzitter,

We hebben de brief van de Minister van 12 maart, een reactie op het Noodkreet-rapport van de recherche van februari. De rechercheurs vragen om de recherche acuut met 2.000 mensen uit te breiden om het werk aan te kunnen. 80% van de zaken blijft nu al op de plank liggen en de aangiftebereidheid is inmiddels gedaald tot onder de 20%. Dit betekent dat minder dan 4% van alle criminaliteit in Nederland wordt onderzocht en 96% niet. Slechts 1 op de 9 criminele organisaties wordt nog überhaupt onderzocht. Misdaad loont in Nederland onder Minister Grapperhaus!

In Nederland is de recherche slechts 13% van de politie. In Denemarken is dit 19% en in Duitsland 20%. Er is sprake van fundamentele onderbezetting.

En dan heb ik het nog niet eens over het structurele ziekteverzuim van 7% dat nergens anders zo hoog is als bij onze politie. En dat is niet zo gek ook, want agenten worden helemaal gek gedreven door bureaucratische verplichtingen en managers, een probleem dat we bij de hele Nederlandse overheid zien.

De Minister heeft nu een commissie opgericht van managers om de managerscultuur binnen de politie te onderzoeken en de bureaucratie te verminderen. De lamme leidt de blinde.

De Minister zegt in zijn brief toe dat er dit jaar 100 miljoen euro extra naar de politie gaat. Net genoeg om een krappe 180 rechercheurs aan te nemen... Verder gaat hij investeren in ‘kwaliteit’: aanscherping van de startbekwaamheid, ontwikkeling van de hulpofficier, een experimentje hier en daar…

Maar er is sprake van een veel breder probleem. De komende 5 jaar gaat een derde van de politiemensen met pensioen; 14.000 agenten. En de politieacademie kan bij lange na niet genoeg nieuwe agenten opleiden om dit gat op te vullen.

Wat moet er dus WEL gebeuren?

De Minister moet nu bellen met Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking om de 100 miljoen voor Rihanna op te eisen voor onze Nederlandse politiemacht.

Daarna moet de minister bij zijn andere collega-ministers eisen dat per onmiddellijk alle zinloze projecten, zoals toyota’s voor jihadisten, te staken en het geld te gebruiken voor het op kracht brengen voor onze politiemacht.

Aan het eind van deze kabinetsperiode moeten 4.000 rechercheurs zijn opgeleid om het Europees gemiddelde te benaderen. En geef ze ook eens een fatsoenlijk salaris! Anders meldt ook geen hond zich bij de politieacademie.

Dit kabinet met structureel meer investeren in de politie: we moeten de komende 5 jaar minstens 20.000 nieuwe agenten opleiden om de ernstige ondercapaciteit die nu al bestaat op te lossen en om de massale uitstroom die er aan komt op te vangen.

Ik roep Minister President Rutte op om nu de REGIE te nemen en de problemen bij de politie op te lossen om Nederland veilig te houden!