Het is tijd om de grenzen te sluiten

Het is tijd om de grenzen te sluiten

Nederland bevindt zich in een ‘intelligente lockdown’. Dat vergt veel van Nederlanders en van onze economie. Maar we doen dit met een heel duidelijk doel: om het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Zodat onze intensive care-afdelingen niet overstromen. En iedereen zorg kan krijgen als dat nodig is. Daarmee hopen we zo snel mogelijk de lockdown te kunnen beëindigen en verder te kunnen met het normale leven.

Maar dat gaat niet als er vanuit het buitenland steeds nieuwe coronapatiënten ons land binnenkomen. Daarom pleit Forum voor Democratie voor grenscontroles - in aanvulling op de lockdown-maatregelen die sinds afgelopen maandag van kracht zijn (en die wij steunen). Neem het vliegverkeer vanuit de VS. Vanochtend nog landde er op Schiphol een vliegtuig uit corona-brandhaard New York. En hoewel België inmiddels unilateraal de grenzen met Nederland heeft afgesloten, staat ook de Nederlands-Duitse grens nog wagenwijd open.

Dat is onverantwoord. Om het coronavirus nu effectief te bestrijden, is het noodzakelijk om grenscontroles in te voeren. Voor wie de reis naar Nederland niet noodzakelijk is, zeggen we: wacht u alstublieft een paar weken (totdat we de zaak onder controle hebben). En passagiersvluchten uit landen met een grote uitbraak van het coronavirus worden tijdelijk geheel gepauzeerd. Geen kleine maatregelen voor een handelsland als Nederland. Maar wel de enige manier om het coronavirus effectief te bestrijden, zodat we er ook zo snel mogelijk weer overheen zijn en zo min mogelijk mensen onnodig hoeven te sterven.

Daarom stelde FVD zojuist de volgende vragen aan minister De Jonge (Volksgezondheid) en minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid):

Vraag 1
Is het Nederlandse beleid er op dit moment op gericht om de verspreiding van het coronavirus in Nederland zo veel mogelijk tegen te houden, of om het virus beheerst te verspreiden?

Vraag 2
Wordt er op dit moment gecontroleerd of mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen besmet zijn met het coronavirus? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Hoeveel personen passeren (naar schatting) per week de grens vanuit het buitenland naar Nederland? Hoeveel daarvan arriveren met het vliegtuig, hoeveel met de trein, hoeveel met de auto en hoeveel op andere wijze? Uit welke landen zijn zij afkomstig? 

Vraag 4
Deelt u de opvatting dat er een reëel risico is dat er coronapatiënten vanuit het buitenland naar Nederland reizen, mensen in Nederland besmetten en zo de schaal van de bestaande corona-uitbraak in Nederland vergroten?

Vraag 5
Bent u bereid al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat er geen passagiersvliegtuigen vanuit corona-brandhaarden naar Nederland vliegen, behalve ter repatriëring van Nederlanders die zich nog in die landen bevinden? 

Vraag 6
Uit welke landen worden op dit moment vluchten geweerd door Nederland? Hoe wordt bepaald welke landen dit zijn? Hoe vaak worden de risico’s geactualiseerd?

Vraag 7
Wat voor maatregelen worden er getroffen indien blijkt dat iemand die uit het buitenland Nederland binnenkomt (waarschijnlijk) besmet is met het coronavirus? Bent u het ermee eens dat zo iemand te allen tijde in isolatie moet worden geplaatst, voordat die verder Nederland in kan komen?

Vraag 8
Bent u bereid aan de Nederlands-Duitse en de Nederlands-Belgische landsgrens controles in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Bent u bereid niet-essentiële reizen naar Nederland tijdelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Kunt u deze vragen, gelet op het spoedeisende karakter, uiterlijk 31 maart a.s. beantwoorden?