FVD wil opheldering over documentaire "Jesse"

FVD wil opheldering over documentaire "Jesse"

Commissariaat voor de Media
Postbus 1426
1200 BK Hilversum


Amsterdam, 26 augustus 2017


Geachte commissarissen,

Tot uw taken behoort het toezien op het naleven door omroepen van de voorwaarden en regels voor reclame en sponsoring. In dit kader vragen wij uw aandacht voor de documentaire "Jesse", die BNN/VARA voornemens is uit te zenden op 4 september aanstaande.

Naar wij vernemen is het beeldmateriaal voor deze documentaire bekostigd door GroenLinks en om niet ter beschikking gesteld aan de producent. Tevens is de regisseur tijdens het opnemen van dit materiaal betaald door GroenLinks. Beide gunsten van GroenLinks zijn te zien als een financiële bijdrage aan het tot stand komen van de documentaire die een co-productie is van BNN/VARA en een commerciële partij.

BNN/VARA spreekt van een ‘journalistiek schemergebied’ dat zou zijn betreden bij het maken van deze documentaire. Ons gaat het niet om de journalistieke kwaliteiten, maar om de regels voor sponsoring en de financiën. 

Wij vermoeden dat zonder deze bijdrage van GroenLinks deze documentaire niet tot stand had kunnen komen aangezien in zijn algemeenheid geldt dat de prijs die omroepen voor dergelijke producties betalen lager is dan de kosten die de producent moet maken. Veelal wordt voor het ontbrekende bedrag dan subsidie gezocht. Zulks lijkt hier niet te zijn gebeurd.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw bevindingen en zouden het natuurlijk op prijs stellen als u zich reeds voor de beoogde uitzenddatum een oordeel zou kunnen vormen, want voorkomen is beter dan genezen.

Met vriendelijke groet namens Forum voor Democratie,

Thierry Baudet
Theo Hiddema