menu

FVD wéér de grootste partij!

FVD wéér de grootste partij!

Deze week werd bekend dat Forum voor Democratie met bijna 60.000 leden opnieuw met afstand de grootste partij is van Nederland.

We zijn meer dan twee keer zo groot is als de VVD. We groeiden in 2021 met 30 procent.  

Een fantastische prestatie die zonder uw steun nooit mogelijk was geweest!

Het is bijzonder bemoedigend om zóveel steun te mogen ervaren voor onze veranderingsagenda. 

Forum voor Democratie zal altijd met dezelfde visie en idealen doorgaan. We danken alle leden voor hun steun. En nu: aan de slag! De campagne verdient onze volle aandacht. 16 maart zijn alweer verkiezingen!