FVD slaat alarm: Nederland over twee generaties voor meer dan de helft allochtoon

FVD slaat alarm: Nederland over twee generaties voor meer dan de helft allochtoon

Over twee generaties bestaat ons land voor meer dan de helft uit allochtonen. Dat is de consequentie van het huidige VVD-beleid, zo bleek uit een studie die gisteren op Elsevier.nl werd gepubliceerd. 

Het demografisch onderzoek van dr. Jan van de Beek en prof. dr. Jan Latten laat zien dat er bij ongewijzigd beleid over twee generaties 24 miljoen mensen in Nederland wonen en dat het “minderheid in eigen land” doemscenario zal zijn uitgekomen.

In 2016 bereikte Nederland het recordaantal van 17 miljoen inwoners. Wat onderbelicht bleef is dat die stijging in zijn geheel niet kwam door natuurlijke aanwas; maar door de enorme en aanhoudende immigratie. Na decennia van open grenzen telt de Nederlandse bevolking inmiddels ruim 4 miljoen mensen met een migratieachtergrond, en nog slechts 13 miljoen met een autochtone achtergrond.

De afgelopen twee jaar kwamen ruim 160.000 mensen (netto) naar Nederland, onder andere via asielmigratie, gezinshereniging en arbeidsmigratie. Daar komt nog eens bij dat er in die tijd bijna 50.000 kinderen zijn geboren in migrantengezinnen. Bij elkaar komt dit neer op meer dan 100.000 nieuwkomers per jaar; iedere drie jaar een aantal zo groot als de stad Utrecht. Daarnaast zal de autochtone bevolking van Nederland de komende decennia krimpen met meer dan een miljoen.

Het soort beleid dat al decennia in ons land gevoerd wordt en nog steeds doorgaat zal er zodoende voor zorgen dat Nederland tegen het einde van de eeuw - een tijd die de basisschoolkinderen van vandaag nog zullen meemaken - voor minder dan de helft oorspronkelijk Nederlands is. Mohammed is nu al de meest gekozen jongensnaam voor nieuw geboren kinderen.

Terwijl de traditionele politieke partijen en hun media zich bezighouden met de problemen die op korte termijn spelen - schrijnende gevallen, uitzonderingssituaties en door de media naar voren geschoven kinderen die het slachtoffer werden van de asielindustrie en gesubsidieerde advocaten die procedures eindeloos rekten - stelt geen enkele partij de lange termijn consequenties van ons immigratiebeleid aan de orde.

Forum voor Democratie doet dit wél. Nederland moet stoppen met het open grenzenbeleid dat achtereenvolgende kabinetten hebben ingezet en kiezen voor het Australisch immigratiemodel. Migranten krijgen punten op basis van hun leeftijd, opleidingsniveau, beroep, werkervaring, culturele achtergrond, et cetera. Is hun totaalscore lager dan het minimum benodigde aantal punten? Dan zijn ze niet welkom in Nederland. Immigranten kunnen niet eindeloos procederen en moeten hun eigen administratieve kosten betalen. Zo laten we alleen de mensen in Nederland toe die iets toevoegen aan onze samenleving. 

Daarnaast zetten we keihard in op handhaving van onze waarden, integratie in onze samenleving - en remigratie voor wie niet in onze samenleving past. Daar hoort ook bij dat radicale moskeeën worden gesloten, haatimams worden uitgezet en uitkeringen worden versoberd zodat de extreme oververtegenwoordiging van niet-Westerse allochtonen in ons sociale vangnet serieus wordt teruggedrongen.

Klik hier om meer te lezen meer over de standpunten van FVD.