menu

FVD onderzoekt mogelijke aanval op IT-systemen

FVD onderzoekt mogelijke aanval op IT-systemen

Op 1 december 2022 wezen journalisten van RTL Nieuws ons erop dat er mogelijk een vijandige aanval op onze IT-systemen heeft plaatsgevonden.

Wij onderzoeken op dit moment wat er precies is gebeurd, en of er mogelijk onrechtmatig gegevens zijn ontvreemd. 

Uit voorzorg hebben wij gevoelige systeemonderdelen tijdelijk uit de lucht gehaald.

Tevens zijn we in contact getreden met onze advocaat, mr. Gerard Spong, die bevestigde dat hacking en computervredebreuk strafbare feiten zijn. 

Elke publicatie van mogelijk door diefstal verkregen data is eveneens strafbaar. 

Wij laten op dit moment een forensisch onderzoek verrichten en zullen - afhankelijk van de uitkomsten daarvan - besluiten om al dan niet aangifte te doen.

FVD zal ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en melding maken van deze mogelijke aanval op onze IT-systemen.

Wij hebben schriftelijk gereageerd op vragen van RTL Nieuws. Lopende het onderzoek kunnen wij echter verder geen mededelingen doen. 

Uiteraard houden we u direct van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.