FVD maakt financieel schoon schip

FVD maakt financieel schoon schip

Vereniging publiceert goedgekeurde jaarrekening 2019, ledengroei zet door.

Vereniging Forum voor Democratie publiceert deze week haar jaarstukken. De jaarrekening is - in tegenstelling tot vorig jaar - voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het huidige partijbestuur, dat per 1 september 2019 aantrad en kort daarna door de leden werd benoemd, heeft hard gewerkt om Forum voor Democratie financieel gezond te krijgen. Dat bleek geen sinecure. Penningmeester Olaf Ephraim: “Toen het nieuwe partijbestuur halverwege 2019 aantrad, was de administratie een puinhoop. Mijn voorganger was geroyeerd vanwege financiële malversaties. En de externe accountant had over 2018 een verklaring met beperking afgegeven, vanwege niet onderbouwde kosten en een ontbrekende kasadministratie. Met gepaste trots constateer ik dat FVD afgelopen jaar financieel schoon schip heeft gemaakt!”

Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 laat een positief resultaat van € 192.035 zien, daar waar vorig jaar nog sprake was van zowel een verlies van € 111.645 en van een negatief eigen vermogen. Het positieve resultaat 2019 is hoofdzakelijk het gevolg van ledenwerving. Waar onze vereniging per 1 januari 2019 nog zo’n 26.000 leden had, waren dat er eind 2019 inmiddels bijna 44.000. Met name in het laatste kwartaal is een eindsprint gemaakt. Ook het aantal donaties nam fors toe. Qua kosten ging het gros op aan campagneactiviteiten (€ 860.000), social media (€ 441.000) en het organiseren van evenementen (€ 198.000). Activiteiten die direct bijdragen aan de populariteit van Forum voor Democratie. Ons succes en onze uitgesproken standpunten kennen ook een keerzijde. De vereniging is aanzienlijke kosten kwijt aan beveiliging en veilig vervoer.

Vlekje uit het verleden
Hoewel bij de jaarrekening sprake is van een goedkeurende accountantsverklaring, zit er nog één ‘vlekje’ uit het verleden in de verantwoording. De ledenstand per 1 januari 2019 bleek niet tot op detailniveau te onderbouwen, vanwege een gebrekkige administratie in 2018. Dat is inmiddels gemeld bij het ministerie. Ter reparatie hebben we ervoor gekozen om versneld de ledenverantwoording over 1 januari 2020 op te stellen en te laten controleren. Met succes! De ledenstand per 1 januari 2020 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en de ledenstand is vastgesteld op 43.716 leden! Dat is zelfs nog meer dan begin dit jaar werd gerapporteerd toen we de grootste partij van Nederland werden. Per 1 januari 2018 had onze vereniging 20.005 leden, het jaar erna 26.226 leden en per 1 januari 2020 dus al 43.716 leden. Ook in 2020 werden inmiddels duizenden nieuwe mensen lid. We verwachten nog voor jaareinde 50.000 leden aan ons te binden.

Vervolg
De jaarrekening wordt - evenals de jaarstukken van neveninstellingen - ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering in november. Daar zullen we ook onze plannen voor de verkiezingen van 17 maart 2021 toelichten. Inclusief het daarvoor inmiddels gespaarde campagnegeld.

Bijlage 1: Gewaarmerkte opgave ledenaantallen FVD, 1 januari 2020

Bijlage 2: Vereniging Forum voor Democratie, Jaarrekening 2019