FVD laat zich niet intimideren!

FVD laat zich niet intimideren!

Forum voor Democratie is geschokt door de gerichte actie die een terreurgroep afgelopen nacht tegen onze fractievoorzitter Thierry Baudet heeft ondernomen. Dergelijke agressie is volstrekt onacceptabel.

FVD is de Amsterdamse politie zeer erkentelijk voor de professionele wijze waarop deze zaak direct voortvarend is opgepakt. We hebben er vertrouwen in dat de daders zullen worden opgespoord en berecht. Dit soort acties zijn in strijd met de fundamenten van de rechtsstaat en bedreigen de grondslagen van onze democratische samenleving. 

Forum voor Democratie laat zich niet intimideren! We staan voor onze standpunten en zullen ons onverkort blijven inzetten om de noodzakelijke politieke vernieuwingen in Nederland te realiseren: referenda, gekozen burgemeesters, herstel van de veiligheid, soevereiniteit, gecontroleerde immigratie, lagere belastingen en beter onderwijs. 

De gelijkheid van alle burgers en de vrijheid van meningsuiting horen tot onze kernwaarden, net als het open debat waarin ideeën en idealen op argumenten kunnen worden weersproken. De totaal absurde fascisme-fixatie die we de afgelopen maanden in de media hebben gezien, waarin FVD met de meest gruwelijke misdaden uit de geschiedenis werd geassocieerd, ondermijnt dit open debat en creëert een gevaarlijk klimaat waarin linkse groeperingen zich blijkbaar gerechtigd achten geweld te gaan gebruiken.

Dergelijk geweld tegen gekozen politici is de afgelopen decennia vrijwel exclusief een aangelegenheid van linkse groeperingen geweest. Daar zou de aandacht van de deugende columnisten en opiniemakers eens naar uit moeten gaan. Forum voor Democratie roept de regering op om te leren van de lessen uit het recente verleden en nu adequate persoonsbeveiliging voor onze fractievoorzitter te verzorgen. Ook roept FVD de regering op om radicale, links-anarchistische groeperingen op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen zodat hun leden als zodanig kunnen worden vervolgd.