FVD doet aangifte wegens hacking

FVD doet aangifte wegens hacking

Op 30 november zijn de computersystemen van FVD door een vijandige cyberaanval gehackt. De afgelopen dagen heeft Forum voor Democratie uitgebreid onderzoek verricht en zoveel mogelijk gegevens verzameld die het mogelijk maakten om aangifte te doen bij de politie. Hierbij was ook de afdeling cybercrime aanwezig.

In weerwil van wat door verschillende media werd beweerd, kon niet “iedereen toegang krijgen” tot onze data. Dit was alleen mogelijk door een bewuste aanval van een gespecialiseerde hacker die de communicatie tussen de ForumApp en de FVD-database heeft onderschept en gemanipuleerd om vervolgens wederrechtelijk data te kunnen ontvreemden. 

Uit onderzoek blijkt dat slechts één specifieke hacker deze hack heeft kunnen uitvoeren. De door hem gevonden en vervolgens misbruikte kwetsbaarheid in onze beveiliging is direct verholpen.

Wij betreuren ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren en hebben extra veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals kan gebeuren. Hierover zullen we te zijner tijd nadere informatie delen - maar gezien de huidige stand van het (strafrechtelijk) onderzoek betrachten we voorlopig discretie.

Wij staan in nauw contact met de opsporings- en inlichtingendiensten - die ons verzekeren dat zij deze aanval de hoogste prioriteit geven. We gaan er daarom vanuit dat de dader(s) van de jegens ons (en onze leden) gepleegde misdrijven spoedig voor de rechter zal worden gebracht.