menu

Het coronavirus grijpt om zich heen. Zó wil FVD het bestrijden!

Het coronavirus grijpt om zich heen. Zó wil FVD het bestrijden!

Theo Hiddema, 5 maart 2020:

Voorzitter,

Vijf weken geleden vroeg ambtgenoot Baudet maar liefst tweemaal een debat over de verspreiding van het nieuwe coronavirus aan. Het werd door een meerderheid van de Kamer weggewuifd. “Komt wel tijdens het AO”, zei men. Die laconieke reactie hield aan. Zo’n wijdverbreide uitbraak van het coronavirus, dat zou ons toch niet overkomen? De reactie van het RIVM was ook bevreemdend. Na een coronabesmetting in Tilburg meende een RIVM-directeur dat de grootschalige verspreiding van het virus tijdens carnaval onwaarschijnlijk was, want men zou carnaval tenslotte toch, ik citeer, “in een kleine groep” vieren. Wat een expertise! De moed zinkt de burger al in de schoenen. Dit wekt niet de indruk van een opperste staat van paraatheid, nietwaar?

Laat ik heel duidelijk zijn: FVD pleit niet voor paniek of paranoia. Wel voor realisme en gepaste voorbereiding op een epidemie met serieuze gevolgen voor mens en maatschappij. Het is mogelijk dat veel mensen ziek worden. En uitbraken van het coronavirus zijn vaak lokaal geconcentreerd, zoals we ook al in Italië hebben gezien. Huisartsen en ziekenhuizen kunnen opeens overweldigd worden door patiënten en bezorgde burgers. Zijn zij daar adequaat op voorbereid? Wat als veel ongeruste mensen zich opeens willen laten testen? Voor hoeveel dagen zijn er pcr-testen voorhanden? En wat gebeurt er met de kinderen als scholen tijdelijk hun deuren moeten sluiten? Hoe wordt besloten wanneer en hoe dit moet gebeuren? Het is zaak dat hier duidelijke protocollen voor zijn en dat publieke instellingen hiermee bekend zijn. Zijn die er? Kan de minister aangeven welke protocollen hiertoe voorhanden zijn?

Wat FVD betreft staan drie zaken centraal.

Ten eerste: de terechte zorgen onder de bevolking kunnen het beste worden beantwoord met volledige openheid van zaken. De mond mag worden bedekt, maar de realiteit niet! Wij juichen daarom toe dat het RIVM op zijn schreden is teruggekeerd en nieuwe coronagevallen nu toch per gemeente publiceert. En wij sporen alle betrokkenen aan om de grootst mogelijke openheid te geven over de stand van zaken. Schimmigheid vergroot de zorgen.

Ten tweede: in geval van twijfel: testen, testen, testen! De toegang tot een test op het coronavirus moet laagdrempelig zijn. Er verschenen berichten dat het Radboud MC te Nijmegen iedereen met luchtwegklachten op het coronavirus test. Dat zou volgens het AD in tegenspraak met het RIVM-protocol zijn. In dat geval heeft het Radboud MC het juiste besluit genomen. Eventuele terughoudendheid van het RIVM om te testen kan desastreuze consequenties hebben, zowel voor zieken als voor de samenleving. Wil de minister hierop toezien?

En ten derde: capaciteitsvergroting. Er verschijnen al berichten over een gebrek aan mondkapjes in de ziekenhuizen. Die zijn vervolgens schielijk ontkracht, maar mij kwam ter ore dat academische ziekenhuizen en het RIVM vandaag een noodbijeenkomst organiseren om het gebrek aan opvangcapaciteit en pcr-testen te bespreken. Kan de minister ons op de hoogte stellen van de uitkomsten hiervan? Hoeveel testen zijn er nog beschikbaar in Nederland? Hoe lang is de doorlooptijd, de tijd die het in het laboratorium duurt van het moment van testen tot de uitslag? Een medicus werkzaam in dit circuit fluisterde me in dat die doorlooptijd een week bedraagt. Klopt dat? Zo ja, dan is dat te lang! Zou het dan niet beter zijn om alle geteste personen dringend zelfquarantaine te adviseren? Wat gaat de minister doen om het aantal pcr-testen zo snel mogelijk te vergroten en de doorlooptijd te verkorten?

Dan ten slotte. India heeft aangekondigd geen paracetamol meer te zullen exporteren. Dit noopt tot reflectie: zijn we voor essentiële geneesmiddelen en andere medische artikelen te afhankelijk van het buitenland? Als andere landen hun producten in het geval van een pandemie niet langer exporteren, komt Nederland dan in de problemen? Is hier een plan voor? Graag een reflectie van de minister.

Dankuwel.