menu

Brief Paul Frentrop aan de Volkskrant

Brief Paul Frentrop aan de Volkskrant

Aan de ombudsvrouw van de Volkskrant

Geachte ombudsvrouw,

‘Betteridge‘s law of headlines’ stelt al een jaar of tien dat iedere krantenkop die eindigt met een vraagteken beantwoord kan worden met slechts één woord. Dat woord is ‘neen’. De wet bewees opnieuw zijn waarde  toen op zaterdag 28 mei De Volkskrant op de voorpagina de  kop plaatste: “Is Forum voor Democratie extreem rechts?”

In het uitgebreide artikel binnenin, waar voor de foto’s toevallig als steunkleur bruin was gekozen, werd de vraag inderdaad negatief beantwoord. Om tot deze conclusie te komen hadden de twee journalisten die aanleiding zagen om dit artikel te schrijven twee deskundigen geraadpleegd: De eerste is Willem Wagenaar, die wordt aangeduid als onderzoeker van de Anne Frank Stichting. Die aanduiding is juist, maar onvolledig. Als ik goed ben geïnformeerd, heeft de heer Wagenaar een lange carrière in het extreemlinkse activistenwezen achter de rug, maakte hij deel uit van de krakersbeweging die geweld niet schuwde en was hij betrokken bij de aanslag in 1986 op leden van de Centrumpartij in de plaats Kedichem. Hij werd hier in 1987 door de arrondissementsrechtbank Dordrecht voor veroordeeld. Nu kunt u zeggen: dit is juist een teken dat hij deskundig is op het gebied van extreme politiek, maar mij bevreemdt deze keuze.

De tweede deskundige die aan het woord wordt gelaten is Sarah de Lange, die wordt aangeduid als bijzonder hoogleraar aan de faculteit gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Opnieuw een aanduiding die juist is, maar niet volledig. Mevrouw De Lange bekleedt daar de Joop den Uyl leerstoel welke is ingesteld vanwege de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Nu kunt u zeggen: dit is juist een teken van deskundigheid maar mij bevreemdt het dat de journalisten net deze hoogleraar vragen om een oordeel over een andere politieke partij. We zouden kunnen zeggen eind goed, al goed, want zoals Betteridge voorspelt, was de conclusie van dit staaltje onderzoeksjournalistiek dat Forum voor Democratie geen extreem rechtse politieke partij is. Maar ja, waarom dan dit artikel twee pagina’s breed geplaatst in de krant en voorzien van een kop met vraagteken aangekondigd op de voorpagina? En waarom luidt de kop binnenin ‘Rechtser dan rechts’ zonder vraagteken. Misschien is rechtser dan rechts niet hetzelfde als  extreem rechts, maar die redenering zal niet iedereen begrijpen en zo blijft na het lezen van het artikel toch een nare smaak achter. Het is waarschijnlijk teveel gevraagd als ik U verzoek het hele artikel als riooljournalistiek aan te duiden, opdat toekomstige generaties journalisten leren dat het zo niet hoort.

Maar mogelijk wilt u wel deze brief in de krant afdrukken, temeer daar één van de journalisten ook mij heeft gebeld in zijn voorbereiding van het verhaal, maar het niet nodig heeft geacht dat feit, noch mijn antwoorden, in het artikel te vermelden.

Hoogachtend,

Dr. Paul Frentrop
fungerend voorzitter Forum voor Democratie


PS  Ik stuur u dit missive als ‘open brief’ via onze eigen website om te voorkomen dat het kwijt raakt in de post