FVD beëindigt lidmaatschap voormalig VVD-prominenten

FVD beëindigt lidmaatschap voormalig VVD-prominenten

Forum voor Democratie beëindigt lidmaatschap van voormalig VVD-Senator Robert De Haze Winkelman en voormalig VVD-statenlid Betty Jo Wevers.

Op maandag 5 februari 2018 heeft Thierry Baudet samen met het partijbestuur van Forum voor Democratie besloten om het FVD-lidmaatschap van voormalig VVD-senator Robert De Haze Winkelman en voormalig VVD-statenlid Betty Jo Wevers te beëindigen. 

De heer De Haze Winkelman en mevrouw Wevers waren vorig jaar betrokken bij de selectie van de kandidaten voor de lijst van FVD voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Op basis van recente informatie heeft het partijbestuur geconstateerd dat voormalig VVD-senator De Haze Winkelman en voormalig VVD-statenlid Wevers de afgelopen maanden op oneigenlijke wijze en door gebruikmaking van dreigementen en kwaadsprekerij, geprobeerd hebben de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen. Dergelijk gedrag is voor het partijbestuur onacceptabel.

Overeenkomstig de Statuten van Forum voor Democratie is het partijbestuur, in samenspraak met de Tweede Kamerfractie en de lijsttrekker in Amsterdam, tot de conclusie gekomen dat van de partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap van De Haze Winkelman en Wevers te laten voortduren. 

Forum voor Democratie heeft lering getrokken uit eerdere perikelen bij andere democratische vernieuwingsbewegingen. Ter bescherming van de integriteit van de partij en de verdere uitbouw van de partijorganisatie was dit besluit helaas onvermijdelijk geworden.