FVD: Altijd AOW na 40 jaar werk in zware beroepen!

FVD: Altijd AOW na 40 jaar werk in zware beroepen!

Op woensdag 29 mei gingen de vakbonden FNV, CNV en VCP staken voor een beter pensioen. Door het hele land kwamen actievoerders bijeen, waaronder in Den Haag. FVD-leider Thierry Baudet ging met de actievoerders in gesprek om hen te steunen en de standpunten van Forum voor Democratie toe te lichten.

Rutte laat de hardwerkende Nederlanders al jaren in de kou staan. Het kabinet wil de AOW-leeftijd nog verder verhogen naar 67 jaar en drie maanden. Daarnaast daalt de koopkracht van gepensioneerden al jaren omdat er niet wordt geïndexeerd, en soms zelfs gekort op het aanvullend pensioen! Gecombineerd met de hoge inflatie en de desastreuze rentepolitiek van de ECB leidt dit tot schrijnende, en onrechtvaardige, situaties voor onze spaarders en gepensioneerden.

FVD begrijpt dat ons pensioenstelsel aan vernieuwing toe is. Maar Rutte maakt fundamenteel de verkeerde beleidskeuzes. Terwijl honderden miljarden worden uitgegeven aan volkomen zinloos ‘klimaatbeleid’, terwijl de grenzen open blijven staan voor massale en ongecontroleerde immigratie (die ons eveneens miljarden kost); en de bureaucratie van de overheid alsmaar verder uitdijt; hebben de ouderen telkens het nakijken. 

Forum voor Democratie wil:

  • Ingang van de AOW fixeren op 40 werkzame jaren bij zware beroepen!

  • De AOW leeftijd voor overige beroepen fixeren op 66 jaar!

  • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie ná de 66 nog door wil - want dat moet kunnen!

  • Directe koopkrachtverbetering door invoering van een belastingvrije voet van € 20.000,- voor iedereen, dus óók voor AOWers!


Lees onze standpunten hier.