menu

Dekker breekt lans voor pluriformiteit binnen de NPO

Dekker breekt lans voor pluriformiteit binnen de NPO

De vrijheid van meningsuiting en ideologische pluriformiteit bij de NPO is van het grootste belang, betoogde FVD-Kamerlid Ralf Dekker maandag 28 november tijdens een wetgevingsoverleg over de media. Onze publieke omroep stamt uit een tijdperk van verzuiling, waarin die pluriformiteit als vanzelfsprekend werd gezien en burgers zich door een bepaalde omroep vertegenwoordigd voelden.

Wie kijkt naar het huidige politieke spectrum ziet dat zo’n 20 procent van de kiezers die vertegenwoordiging zijn verloren. Op cruciale thema’s als massa-immigratie, klimaatverandering, stikstof, LHBTIQ+ en geopolitiek presenteert de NPO steevast slechts één zijde van de medaille. Waar in elk van deze onderwerpen het ‘rechte eind ligt’ is hier niet aan de orde. Feit is dat deze norm-afwijkende gezichtspunten bestaan. En deze zijn niet meer terug te vinden in de klassieke zuilenverdeling.

De opname en voortzetting van Ongehoord Nederland binnen het publieke bestel is volgens Dekker een lakmoesproef. De inzet zou niet moeten zijn hoe ON zich moet gedragen, maar hoe de samenwerking geplooid kan worden zodat ON erin mee kan doen. Alleen in zo’n omgeving is er een kans dat de noodzakelijke pluriformiteit en afspiegeling van de maatschappij kan worden waargemaakt en de publieke omroep bestaansrecht heeft en houdt.   

Bekijk hieronder het betoog van Ralf Dekker: