Besluit opzegging lidmaatschap drietal leden

Besluit opzegging lidmaatschap drietal leden

Vandaag heeft het partijbestuur van FVD besloten het lidmaatschap van Gert Reedijk, Arthur Legger en Freek Jan Berkhout op te zeggen omdat ze zich zodanig bleven gedragen dat van de partij redelijkerwijs niet gevergd kon worden hun lidmaatschap te laten voortduren. Het drietal was onderdeel van de groep van circa 10-20 leden die het niet eens waren met de door het partijbestuur ingezette koers van gecontroleerde groei; zij wilden daarentegen doorgaan op de lijn van voormalig VVD-prominent De Haze Winkelman die een VVD-achtige structuur wilde invoeren bij FVD. Het drietal bleek zich niet met de door het bestuur ingeslagen koers te kunnen verzoenen en bleef de confrontatie zoeken, zowel binnen de partij als in de media. Daarop is door het bestuur besloten hun lidmaatschap op te zeggen.

Ter voorkoming van misverstanden: de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is eind 2016 samengesteld. Voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen zal weer een nieuwe lijst worden samengesteld, met een mix van eerdere en nieuwe kandidaten. Hierover heeft de Algemene Vergadering vervolgens het laatste woord (overeenkomstig Artikel 27 van de Statuten van FVD).