menu

Baudet en Van Houwelingen maken nieuwe referendumwet aanhangig in de Tweede Kamer

Baudet en Van Houwelingen maken nieuwe referendumwet aanhangig in de Tweede Kamer

 

  • Referenda zijn de enige manier om het partijkartel te doorbreken
  • Forum voor Democratie komt met eerste voorstel voor een initiërend referendum
  • De bevolking kan door dit wetsvoorstel zelf onderwerpen agenderen voor referenda

 

Nog nooit was de schreeuw om een referendum zo hard. Het stikstofbeleid laat opnieuw de grootte zien van de kloof die bestaat tussen de wil van de bevolking en het beleid uit Den Haag. Die discrepantie is ingebakken in het systeem.

In verkiezingstijd stemmen burgers over veel verschillende onderwerpen tegelijk: immigratie, klimaat, sociale zekerheid, enzovoort. Maar zodra de verkiezingen voorbij zijn, worden standpunten in een proces van achterkamertjespolitiek tegen elkaar uitgeruild. VVD kiest voor meer immigratie in plaats van minder, D66 verliest haar ambitie voor bestuurlijke vernieuwing en de christelijke partijen gaan mee in progressief beleid. Hieruit voort komt een coalitieakkoord waar werkelijk niemand op heeft gestemd.

Maar zelfs wanneer de partijen trouw blijven aan hun principes, zijn er tal van onderwerpen die helemaal niet aan bod komen bij algemene verkiezingen. Het stikstofbeleid, of corona bijvoorbeeld. Juist over deze onderwerpen moet de bevolking zich kunnen uitspreken via referenda.

In 2019 diende de SP een wetsvoorstel in voor een correctief bindend referendum. Het zou, na afschaffing van het referendum onder D66-minister Kajsa Ollongren, een grote sprong voorwaarts zijn. Maar na sluwe amendementen van het kartel werd de wet dermate afgezwakt dat zelfs wij twijfelden: hebben we liever een ‘gecastreerd’ referendum, of dan maar helemaal géén referendum? In mei organiseerde FVD er een ledendebat over, met daaropvolgend een bindend ledenreferendum. Onze leden besloten dat de FVD-Tweede Kamerfractie vóór het wetsvoorstel zou stemmen: laten we het gewoon proberen!

Het wetsvoorstel is vandaag in de Tweede Kamer afgeschoten. Het referendum van het partijkartel gaat er dus niet komen. Misschien in het geval van het gemankeerde referendum misschien ook maar beter. Daarom komen Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen met een wetsvoorstel voor een nieuw raadgevend referendum! Dit wetsvoorstel introduceert, voor het eerst, een facultatief initiërend referendum in Nederland. Het maakt het voor de Nederlandse bevolking mogelijk zélf een onderwerp te agenderen en, door middel van een referendum, ter beoordeling voor te leggen aan de Nederlandse bevolking. Lees het wetsvoorstel hieronder:

  • Geleidende brief
  • Het wetsvoorstel
  • Memorie van toelichting