menu

Afschaffing btw-tarief op groente en fruit kan wél

Afschaffing btw-tarief op groente en fruit kan wél

“We bezien hoe we op termijn de btw op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.” Een van de weinige punten uit het regeerakkoord dat op unanieme steun kon rekenen, dreigt niet door te gaan. Aanleiding is een onderzoek dat is gedaan naar de haalbaarheid van dit plan.

Het onderzoek - dat is ingesteld op aanvraag van staatssecretarissen Van Ooijen (Volksgezondheid) en Van Rij (Fiscaliteiten) - geeft een aantal redenen waarom een btw-verlaging op groente en fruit onhaalbaar of onwenselijk zou zijn.

  1. Het zou te moeilijk zijn om vast te stellen welke producten er binnen deze categorie zouden vallen.
  2. Door het uitsluiten van bepaalde producten zou de staat in rechtszaken verwikkeld kunnen raken met bedrijven en producenten die zich oneerlijk behandeld achten.
  3. De belastingverlaging zou onvoldoende impact hebben op de publieke gezondheid.

De vraag is of deze tegenwerpingen overtuigend genoeg zijn om de belastingverlaging daadwerkelijk niet door te voeren. Forum voor Democratie laat via Twitter weten het onderzoeksresultaat belachelijk te vinden.

FVD benadrukt de regelzucht van een overheid die alleen nog naar via dwang en verboden handelt. Volgens het AD adviseren de onderzoekers namelijk een suikertaks, of reclameverboden. Waarom dat wél een effect zou hebben op de volksgezondheid, wordt niet duidelijk gemaakt. Bovendien is een belangrijk argument vóór de btw-afschaffing de koopkracht. Opvallend genoeg wordt dat in het rapport volledig buiten beschouwing gelaten.

Ondertussen is in Spanje en Portugal het lage btw-tarief op essentiële levensmiddelen (waaronder dus groente en fruit) wél afgeschaft; een onmiddellijke impuls voor de koopkracht. Kennelijk is het helemaal niet lastig om juridisch af te bakenen welke producten er essentieel zijn - en dus zou een soortgelijke wijziging in Nederland ook gewoon moeten kunnen.

Forum voor Democratie blijft de btw-afschaffing bepleiten en zet zich daarnaast in voor een belastingverlaging over de hele linie. Alle boodschappen moeten goedkoper worden. Niet alleen groente en fruit, maar ook dierlijke producten zoals melk, eieren en vlees zouden moeten worden vrijgesteld van btw. Dan pas zijn we écht goed en gezond bezig.