menu

Tilburg

Tilburg
Pim Kooke

Pim Kooke (28 jaar) - Fractievoorzitter

Het vertrouwen in de gemeentepolitiek is nog nooit zo laag geweest. We verdienen een nieuw geluid, een beter geluid voor iedereen

Pim Kooke is afgestudeerd historicus aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, fractiemedewerker voor FVD Brabant in de Provinciale Staten en heeft samen met een team de campagne gevoerd voor zowel de Tweede Kamerverkiezingen als bij de fusiegemeenten. Nu zal hij al zijn ervaring van de afgelopen jaren inzetten voor de gemeente Tilburg. Pim gaat zich inzetten om de Tilburger meer bij de politiek te betrekken: meer referenda, minder bureaucratie; een dienstgerichte gemeente: voor de burgers en door de burgers!

Dina Bruin

Dina Bruin (50 jaar) - Fractievolger

Noah Kivits

Noah Kivits (21 jaar) - Fractievolger

De burger moet weer inspraak en vertrouwen krijgt binnen de politiek, onder het motto van meer burger en minder bureaucratie

Noah Kivits is momenteel student Algemene Lichamelijke Opvoeding. Met veel passie zet hij zich voor zijn studie en werk in voor het (beweeg)onderwijs in Nederland. Daarnaast is hij actief binnen het Jongeren Forum voor Democratie (JFVD) als medeorganisator van de sportevenementen, zijn passie vindt hij in het inspireren van jongeren. Het prachtige Tilburg verliest steeds meer haar identiteit, en de burgers en jongeren in Tilburg verliezen het vertrouwen in de politiek. Hij hoop daarom een inspiratiebron te kunnen zijn voor de (jonge) burgers van Tilburg en het vertrouwen en onvrede te herstellen. Tilburg en haar mooie dorpen moeten weer leefbaarder worden voor de inwoners, niet alleen voor de bureaucratie.

Bedankt voor uw stem op FVD!

Wat FVD Tilburg wil

  • Bewoners schadeloos stellen die jarenlang te veel betalen aan de stadsverwarming
  • Macht terug naar de burger: bindende referenda en gekozen burgemeester
  • Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen en QR
  • Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel verdienen onze aandacht
  • Woningbouw stimuleren: een betaalbare woning mogelijk maken voor starters
  • Behoud van ons groene Brabantse landschap? Ja! Wijkevoort? Nee!
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.

Socials

E-mailadres