menu

Rotterdam

Rotterdam
Ardi Oostdijk

Ardi Oostdijk (58 jaar) - Fractievoorzitter

Bindende referenda en een gekozen burgemeester

Ardi is een ICT-specialist die in zijn vrije tijd aan Kyokushin karate doet. Ook zet hij zich met veel plezier in voor een veteranen stichting. Ardi vindt dat iedere Nederlander de keuze moet hebben om zichzelf te ontplooien tot wie en wat hij wil. Daarvoor is een veilige leefomgeving essentieel en een recht voor iedereen. Hij wil daarom uitbreiding van het aantal wijkagenten en een heropening van de politiebureaus. Verder wil Ardi invoering van bindende referenda en een gekozen burgemeester.

Jay Irfan

Jay Irfan (32 jaar) - Fractievolger

De Rotterdammers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich inzet voor hún belangen.

Jay is jurist en heeft werkervaring opgedaan bij de rechterlijke macht & op verschillende advocatenkantoren. In de gemeenteraad zal Jay pleiten voor het inzetten van politie en boa’s voor criminaliteitsbestrijding en handhaving van de openbare orde; niet voor doelloze acties zoals controleren of hardwerkende ondernemers wel of geen QR vragen. Jay studeerde ICT, rechten en heeft ook diploma privédetective. Tot zijn hobby’s behoort lezen en fitnessen.

Bedankt voor uw stem op FVD!

Wat FVD Rotterdam wil

  • De dorpskernen van Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland beschermen
  • De Kuip renoveren en vernieuwen met behoud van het eigen karakter
  • Macht terug naar de burger: bindende referenda en gekozen burgemeester
  • Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen en QR
  • Veiligheid waarborgen: nooit op verzoek van de landelijke politiek een AZC openen
  • Lagere energierekening; niet van het gas af
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.

Socials

E-mailadres