Purmerend

Purmerend
Debora Tollenaar

Debora Tollenaar (49 jaar) - Fractievoorzitter

Purmerenders met elkaar verbinden en in beweging brengen

Debora zet zich sinds ze haar BSc Maatschappelijk Werk haalde op een concrete manier in voor de maatschappij. In de praktijk betekent dat het adviseren, coachen en trainen van mensen. Met een positieve mindset - de FVD-mindset - gezamenlijk doelen bereiken: “Mijn aandacht zal in de gemeenteraad liggen bij jongeren en gezinnen. Purmerenders met elkaar verbinden en in beweging brengen - juist ook als je wordt tegengewerkt of uitgesloten.”

Martin Gennissen

Martin Gennissen (76 jaar) - Raadslid

De bevolking moet kunnen meespreken over de grote vraagstukken die spelen in de gemeenten.

Martin is een inmiddels gepensioneerde ondernemer uit Middenbeemster. Tijdens zijn werkzame leven verkocht hij onder meer bakkerijproducten en modieuze fournituren. Eenmaal verkozen in de gemeenteraad wil Gennissen zich inzetten voor het referendum: , doelend op onder andere de gemeentefusie tussen Purmerend en Beemster, die zonder burgerraadpleging doorgang heeft gevonden.

Erika Auperlé

Erika Auperlé (49 jaar) - Fractievolger

Inwoners hebben meer macht dan ze denken.

Erika is sinds januari 2022 commissielid voor "de enige partij die kritische vragen stelt en voor de vrijheid inwoners opkomt." Ze heeft de politiek nooit geambieerd maar ziet het meer als een aansluiting bij een beweging. "Het is nodig dat burgers met elkaar verbinden en samen meer betrokken raken bij wat er lokaal speelt. Alleen bereiken we minder dan wanneer we samen opkomen voor de belangen van onze inwoners.

Roar Baltus

Roar Baltus (50 jaar) - Fractievolger

Tim van der Zwaart

Tim van der Zwaart (31 jaar) - Fractievolger

Ik streef naar een leefbare gemeenschap zonder dwang en angst! FVD sluit daar perfect op aan!

Tim begon zijn avontuur bij FVD om na een jaar lockdown een tegengeluid te laten horen, de opgelegde beperkingen zorgde ervoor dat zijn avondwandeling met de hond niet langer een rustmoment was maar meer een maas in de wet om buiten te kunnen zijn.

Bedankt voor uw stem op FVD!

Wat FVD Purmerend wil

  • Fusie tussen Purmerend en Beemster terugdraaien
  • Invoering van een lokaal referendum om de democratie te herstellen
  • Afschaffing van de buitenproportionele coronamaatregelen, samenleving weer vrij: geen ‘testsamenleving’, geen prikbussen en geen inzet BOA’s om de discriminerende QR-code te handhaven
  • Veiligheid waarborgen: nooit op verzoek van de landelijke politiek een AZC openen
  • Woningen blijvend voorzien van betrouwbare, betaalbare energie, door ze niet gedwongen van het gas te halen
  • Beschikbare ruimte in de gemeente ten goede laten komen aan de huidige bewoners van Purmerend en Beemster - niet aan windmolenparken en zonneweides
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.