menu

Amsterdam

Amsterdam
Anton van Schijndel

Anton van Schijndel (64 jaar) - Fractievoorzitter

Anton van Schijndel is jurist en politiek adviseur. In de gemeenteraad legt hij zich toe op drie speerpunten: het enorm versnellen van de woningbouw (Haven-Stad), steviger handhaving van law & order, én het afschaffen van de erfpacht. Anton is geboren en getogen in Amsterdam. Hij studeerde rechten en bestuurskunde (Universiteit van Amsterdam) en politieke economie (Columbia University), en werkte meer dan tien jaar in het buitenland.

Tanay Bilgin

Tanay Bilgin (28 jaar) - Fractievolger

De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen om het OV in de buitenwijken te verbeteren.

Tanay vindt dat het mobiliteitsbeleid van de gemeente niet goed aansluit op de omstandigheden in de buitenwijken. Hij wil vanuit de raadscommissie bijdragen aan een verbetering van het ov-netwerk en een toegankelijkere stad voor bewoners die afhankelijk zijn van de auto.

Tom Russcher

Tom Russcher (31 jaar) - Fractievolger

Opdat we weer trots worden op onze mooie stad en haar geschiedenis.

Tom Russcher strijdt in de Amsterdamse gemeenteraad met een heldere doelstelling: het versterken van een gevoel van trots op Amsterdam en haar rijke verleden. Hij pleit voor een stad die haar historische en culturele erfgoed omarmt en koestert, vrij van opgedrongen schuldgevoelens over het verleden en de invloed van hedendaagse woke stromingen.

Claire Middelkoop

Claire Middelkoop (22 jaar) - Fractiemedewerker

Amsterdam is een stad in verval geworden. FVD is de enige partij met de politieke en maatschappelijke visie om dit verval tegen te gaan.

Claire Middelkoop is politicoloog en studeert rechtsgeleerdheid. Hiernaast is ze bestuurslid bij JFVD en duo-commissielid in de Provinciale Staten. Hoewel ze is opgegroeid in Dordrecht woont ze nu al enkele jaren in het mooie Amsterdam. In haar vrije tijd reist ze graag, luistert ze veel naar klassieke muziek en doet ze aan fotografie.

Amsterdam Noord

Bachir Splinter

Bachir Splinter (31 jaar) - Fractievoorzitter

Ik ben de politiek in gegaan om het vertrouwen tussen politiek en burger te herstellen.

Bachir zet zich in voor een leefbaar, sfeervol en groen Amsterdam Noord. Woningbouw in mooie Amsterdamse stijl in plaats van hoge torenflats. Tevens voor een toekomstperspectief voor de jeugdige noorderling en de menselijke maat. Hij wil het fijnmazige buslijnennetwerk herstellen en verzet zich tegen de autoluw agenda.

Amsterdam Nieuw-West

Tanay Bilgin

Tanay Bilgin (28 jaar) - Fractievoorzitter

Als iemand die geboren en getogen is in Nieuw-West weet Tanay goed wat er in het stadsdeel speelt. Hij wil zich de komende periode inzetten voor het behoud van de tuinstad, een beter ov-netwerk en kansen op de woningmarkt voor lokale woningzoekenden.

Bedankt voor uw stem op FVD!

Wat FVD Amsterdam wil

  • Afschaffen erfpacht: restitutie van het te veel betaalde bij afkoop
  • 70.000 woningen bouwen; woningen voor Amsterdammers, niet voor statushouders
  • Tegenhouden bizarre klimaatagenda van het linkse college: huizen niet gedwongen van het gas af, geen ‘autoluwe’ stad
  • Amsterdamse karakter van de stad behouden; geen laagwaardig toerisme, massahotels en Nutellashops; geen woke-gedoe
  • Fors investeren in het OV-netwerk, voldoende en betaalbare parkeergelegenheid realiseren
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.

Socials

E-mailadres

Socials - Amsterdam Stadsdelen