menu

De verschillen tussen FVD en BBB

whatsappfacebooktwittertwitteremail
StikstofLogo FVDLogo BBB
1.
Reductiedoelen schrappen
Meer
2.
Uitkoop boeren stoppen
Meer
3.
EU-regels loslaten
Meer
Energietransitie
4.
Stoppen met klimaatbeleid
Meer
5.
Gaswinning Groningen hervatten
Meer
6.
Kolencentrales heropenen
Meer
Woke-indoctrinatie
7.
Regenboog­akkoord tekenen
Meer
Immigratie
8.
Illegale immigranten binnenlaten
Meer
9.
Gemeenten dwingen tot opvang asielzoekers
Meer
10.
Asielzoekers opvangen in overheids­gebouwen
Meer
Oorlog in Oekraïne
11.
Aansturen op vrede
Meer

Regelmatig ontvangen we vragen over de verschillen tussen Forum voor Democratie (FVD) en de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas. In de media wordt gesproken over ‘de rechtse oppositie’, alsof het om haast inwisselbare partijen zou gaan. De verschillen zijn echter groot en fundamenteel.

Stikstof

1.

Allereerst op het gebied van de boeren. Anders dan BBB, is FVD van mening dat stikstof géén probleem vormt voor de natuur. Wij bestrijden het narratief van het kabinet dat er sprake zou zijn van een ‘crisis’. Alle reductiedoelstellingen moeten van tafel. BBB gaat daarentegen volledig mee in het narratief. Zo zei Caroline van der Plas op 23 januari 2023 in de uitzending van Jinek: “Wij vinden niet dat boeren niks hoeven te doen, alleen wij zien daar een andere weg naartoe.” Ze vervolgde: “We moeten het doel bereiken dat in de wet staat, je moet toewerken naar dat doel, uiteindelijk gaat het erom dat je dat haalt.” [bron]

2.

Ook wil BBB de uitkoop van boeren niet stoppen. In de ogen van FVD leidt deze uitkoop tot onwenselijke inkrimping van de agrarische sector. Het is wegsmijten van belastinggeld; kapitaalvernietiging. En van vrijwilligheid is feitelijk ook geen sprake omdat er een ultimatum is gesteld en met onteigening wordt gedreigd. Van der Plas blijkt juist een voorstander van ‘vrijwillige’ uitkoop: “Ik vind dat we daar eerst op moeten inzetten, voordat we gaan praten over het onteigenen van boeren.” Ze concludeerde: “Vrijwillige uitkoop, daar ben ik helemaal niet tegen.” [bron]

3.

Anders dan FVD, wil BBB dan ook niet uit de EU en niet radicaal breken met alle Brusselse regelzucht, zoals de Habitatrichtlijn. Is dat slecht voor de subsidies aan boeren? Integendeel. Nederland is de grootste nettobetaler aan de EU. Als we niet meer in de EU zouden zitten, zouden we meer geld overhouden dat we direct aan de boeren kunnen geven, zonder tussenkomst van Europese bureaucraten.

Energietransitie

4.

BBB is een voorstander van het klimaatbeleid. De partij onderschrijft de hypothese dat de mens - via CO2-uitstoot - invloed zou hebben op het klimaat. Van der Plas is dientengevolge overtuigd van de noodzaak van een energietransitie. In de praktijk komt dit neer op een radicale transformatie van onze economie en manier van leven. Goedkope en betrouwbare energiebronnen moeten plaatsmaken voor ‘duurzame’ alternatieven in de vorm van windmolens en zonnepanelen. FVD betwist dat de mensheid een grote invloed heeft op het klimaat - laat staan dat Nederland alléén het verschil kan maken. Industriële reus China doet onze jarenlange inspanningen in slechts enkele dagen teniet. Ondertussen lopen de kosten voor Nederlanders de spuigaten uit.

5.

Het Groninger gasveld is het grootste aardgasveld van Europa en bevat nog altijd voor duizenden miljarden aan gas. Het ministerie van Economische Zaken heeft becijferd dat het gas veilig gewonnen kan worden na een hersteloperatie van een kleine 10 miljard euro. Zeker nu de energierekening torenhoog is, wil FVD deze bron van welvaart aanwenden en alle Nederlanders voorzien van goedkope en betrouwbare energie. Het grootste pijnpunt, het uitblijven van compensatie voor Groningers, moeten we wegnemen. Daarvoor doen we al jaren concrete voorstellen. [bron] BBB wil in tegenstelling tot FVD niet kiezen voor Nederlands gas, en blijft daarmee sterk leunen op de internationale gasmarkt en ‘duurzame’ alternatieven. [bron]

6.

Nederland beschikt over de modernste en schoonste kolencentrales ter wereld. Deze centrales staan garant voor goedkope en betrouwbare energie, maar zijn vanwege de ‘klimaatambities’ van het kabinet gesloten. Dat zien we terug in de vorm van een fors gestegen energierekening. FVD wil de centrales heropenen. Ze hadden wat ons betreft überhaupt nooit gesloten mogen worden. BBB daarentegen, gaat mee in de CO2-reductiedoelen van het kabinet en heeft de sluiting van de centrales gesteund. [bron]

Woke-indoctrinatie

7.

In februari 2022 ondertekende BBB samen met D66 en andere linkse partijen het omstreden Regenboogakkoord; een initiatief van woke-activisten dat onder meer ‘genderinclusieve toiletten’ moet bewerkstelligen. Mannen die zich (tijdelijk) ‘identificeren’ als vrouw zouden, volgens de ondertekenaars, gebruik moeten kunnen maken van een speciaal toilet. Ook moeten mensen ‘genderinclusief’ worden aangesproken. FVD verzet zich tegen deze waanzin. Zeker voor kinderen kunnen opdringerige initiatieven omtrent seksualiteit en ‘gender’ schadelijk zijn.

Immigratie

8.

Andere grote verschillen tussen FVD en BBB worden zichtbaar op het gebied van immigratie. Daar waar FVD alles in het werk stelt om de massale immigratie aan banden leggen, vaart BBB de tegenovergestelde koers: de partij van Van der Plas diende samen met D66 een motie in om te voorkomen dat illegale immigranten worden tegengehouden bij de grens. [bron] FVD is juist voorstander van pushbacks.

9.

Ook stemde BBB niet samen met FVD tegen de dwang die VVD-staatssecrataris Van der Burg wil toepassen op Nederlandse dorpen om asielzoekers te huisvesten. [bron] FVD is heel stellig op dit onderwerp: we mogen niet nog meer vreemdelingen opnemen. Daarom zijn we voor opvang in het buitenland. Dat is goedkoper en veiliger voor onze eigen mensen.

10.

Hoe graag BBB immigranten in Nederland een plaats wil geven, wordt nog duidelijker aan de hand van de inspanningen van Van der Plas om asielzoekers op te vangen in publieke gebouwen, zoals Lelystad Airport en de Tweede Kamer. Ze diende daarvoor meerdere moties in. [bron] Uiteraard is FVD hiertegen. We moeten een aanzuigende werking van het asielbeleid zoveel mogelijk voorkomen.

Oorlog in Oekraïne

11.

Dan tot slot: de oorlog tegen Rusland. FVD wil dat het leed in Oekraïne zo snel mogelijk stopt en doet daarvoor concrete voorstellen. Westerse wapenleveranties zorgen voor een verlenging van het conflict en zijn niet in het Nederlandse belang. Daarmee moeten we onmiddellijk stoppen. In plaats daarvan moeten we aansturen op vredesonderhandelingen. BBB daarentegen lijkt juist uit op escalatie, en heeft als een van de weinige partijen een D66-motie gesteund waarmee wordt voorgesorteerd op de levering van F-16’s aan Oekraïne. [bron]