Defensie

Defensie
 • Budget ophogen naar 2% van het BBP
 • Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen
 • Nederlandse defensie-industrie meer betrekken
 • Niet mengen in conflicten die niet in het Nederlandse belang zijn

Operatie De Ruyter

Het FVD-Herstelplan voor Defensie

FVD wil als enige partij serieus investeren in onze krijgsmacht. Minimaal 2% van BBP naar Defensie en salarisverhoging voor onze militairen.

Bekijk ons hele plan

Decennialange bezuinigingen hebben onze krijgsmacht uitgehold. We kunnen onze nationale vitale infrastructuur niet langer goed verdedigen; we kunnen onze landsgrenzen niet beschermen; we kunnen de veiligheid op ons grondgebied steeds minder garanderen. Laat staan dat we onze internationale belangen nog kunnen behartigen. Daarom willen wij investeren in onze veiligheid door het defensiebudget op te hogen naar minimaal 2% van het BBP. Arbeidsvoorwaarden en budgetten voor materieel, oefeningen en voorraden moeten worden verbeterd. Door een koppeling met de eigen defensie-industrie kan een deel van het geld dat we in defensie investeren via innovatieve start-ups terugvloeien in de Nederlandse economie en schatkist (zoals bijvoorbeeld ook Israël dat doet). Hierdoor kunnen we ontwikkelingen op informatiegestuurd optreden en vlakken als Space en Cyber beter bijhouden.

De opkomstplicht blijft afgeschaft; om de krijgsmacht op te kunnen schalen willen we een grotere en breder inzetbare reservecomponent oprichten. Op die manier kan Nederland beter reageren op bedreigingen van de nationale veiligheid en onze belangen. De Nationale Reserve wordt daarom fors uitgebreid.

Het inzetten van ons leger doen wij alleen vanuit het Nederlandse belang. Nederland houdt dan ook altijd volledige zeggenschap over de eigen inzet. Met de vorming van een EU-leger zullen wij nooit instemmen. Het NAVO-lidmaatschap van Turkije moet worden beëindigd.

FVD wil:

 • Defensiebudget ophogen naar 2% van het BBP.
 • Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen, waaronder het dichten van het AOW-gat.
 • Speciale garantieregeling vanuit het Ministerie van Defensie om behalve basissalaris ook variabele toeslagen als basis te hanteren voor hypotheekfinanciering voor militairen, waardoor de leencapaciteit sterk wordt vergroot.
 • Respect en waardering voor onze veteranen; meer aandacht voor PTSS en andere aandoeningen ten gevolge van buitenlandse missies.
 • Gegarandeerde inzetbaarheid van goed materieel voor oefeningen.
 • Uitbreiding Koninklijke Marechaussee om de grenzen beter te bewaken.
 • Uitbreiding Nationale Reserve.
 • Nederlandse defensie-industrie meer betrekken bij aanschaf, onderhoud en ontwikkeling van materieel.
 • Nooit toestaan dat de inzet van onze militairen door de EU wordt bepaald.