Van Houwelingen (FVD) houdt het hoofd koel in verhit Groningendebat

Van Houwelingen (FVD) houdt het hoofd koel in verhit Groningendebat

Afgelopen week stond de Tweede Kamer in het teken van de gaswinning in Groningen. Namens FVD voerde Kamerlid Pepijn van Houwelingen het woord over het recent verschenen rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (PEAG). De hoofdconclusie van het rapport staat als een huis, aldus Van Houwelingen: de belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd.

De grootste bron van onzekerheid en onrust in Groningen zijn echter niet de aardbevingen zelf, maar de eindeloze procedurele nasleep en onzekerheid in het geval van schade. Dat betekent niet dat we moeten stoppen met het winnen van gas, maar dat (1) de Groningers snel en ruimhartig gecompenseerd moeten worden en (2) de huizen in het gaswinningsgebied aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt. Voor dat laatste zijn tal van innovatieve technologieën beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de spouwdonut.

Op die manier kunnen we de gaswinning op een veilige manier voortzetten en de Groningers laten delen in de winst. Toen Van Houwelingen deze opvatting ten gehore bracht tijdens het debat, stuitte hij, helaas, enkel op (gespeelde) verontwaardiging en emotie van andere Kamerleden. Bekijk hoe hij zijn ambtgenoten rustig op de feiten wijst: